(Serbia), Dragana. " Jубилеј Етнографског института Српске академије наука и уметности." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 7-11. Web. 22 Apr. 2024