Научно истраживачка делатност Етнографског института Српске академије наука и уметности

УДК 39:001.32(497.11)(091)

Сажетак

Протекло је шездесет година од када је донета одлука о оснивању Етнографског института Српске академије наука и уметности, чији је првобитни задатак био да организује систематско и планско проучавање насеља и порекла становништва, народног живота, обичаја и веровања, као и фолклора у нашој земљи и код наших народа. Још давне 1894. године, на предлог академика Стојана Новаковића, Етнографски одбор при Српској краљевској академији (СКА) почео је са штампањем Српског етнографског зборника (СЕЗб), са циљем да се у њему објављују резултати истраживања живота и обичаја српског народа. Издавање Српског етнографског зборника представљало је наставак и темељито проширење делатности Друштва српске словесности (основаног 1847. г.) и Српског ученог друштва (основаног 1865. г.), у чијим су издањима били заступљени описи српских предеоних целина. Програм систематских и стручних етнографских истраживања на основу упитника уведен је у СКА 1886. године.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Dragana Radojičić. Научно истраживачка делатност Етнографског института Српске академије наука и уметности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 9-16, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/615>.
Датум приступа: 29 may 2023
Број часописа
Секција
Научни радови