(Serbia), Dragana. " Научно истраживачка делатност Етнографског института Српске академије наука и уметности" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 2 (20 October 2018)