(Serbia), Dragana. " Научно истраживачка делатност Етнографског института Српске академије наука и уметности." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 55.2 (2007): 9-16. Web. 30 Nov. 2022