Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и популарној култури у Зборнику Етнографског института САНУ (1–25)

DOI: 10.2298/GEI110916001G УДК: 014.3ЗБОРНИК ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ"1950/2008" ID: 190803468

  • Sunčica Glišić (Serbia) Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
    glisic@unilib.bg.ac.rs
  • Biljana Milenković-Vuković (Serbia) Етнографски институт САНУ
    biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs
  • Jasna Čanković (Serbia) Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд
    cankovic@unilib.bg.ac.rs

Сажетак

Периодична публикација Зборник радова Етнографског института САН/САНУ почела је да излази непуне три године по оснивању Етнографског института САН (1947). Први број Зборника објављен је као подсерија у оквиру серије Академијиних Зборника радова 1950 године. 1 Објављује резултате стручног и научног истраживачког рада о одређеним питањима, тематских или регионалних испитивања, саопштења са научних скупова, резултaте рада на пројектним задацима, магистарске радове.

Објављено
20.07.2022.
Како цитирати
(SERBIA), Sunčica Glišić; (SERBIA), Biljana Milenković-Vuković; (SERBIA), Jasna Čanković. Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и популарној култури у Зборнику Етнографског института САНУ (1–25). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 121-141, july 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/424>.
Датум приступа: 01 mar. 2024
Број часописа
Секција
Библиографијe