(Serbia), Sunčica, (Serbia), Biljana, I (Serbia), Jasna. " Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и популарној култури у Зборнику Етнографског института САНУ (1–25)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 1 (20 July 2022)