(Serbia), S., (Serbia), B., & (Serbia), J. 2022 Jul 20. Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и популарној култури у Зборнику Етнографског института САНУ (1–25). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 60:1