Методолошки национализам и групизам у истраживању миграција са подручја бивше Југославије

DOI: 10.2298/GEI151019004K; UDC: 172.15:314.7(497)

  • Dragana Kovačević Bielicki (Norway) Универзитет у Ослу, Факултет хуманистичких наука
    d.k.bielicki@ilos.uio.no

Сажетак

Овај рад заступа потребу да се критички рефлектира о фрагментацијама по етнонационалним линијама на пољу студија миграција о земљама бивше Југославије. Користећи као пример ауторкину истраживачку студију о ратним мигрантима из Хрватске и Босне и Херцеговине у Норвешкој, ауторка указује на методолошки национализам и групизам као уско повезане изазове на које треба обратити пажњу. Изабрани пример из истраживачке студије су искоришћени као примерне референтне тачке, уз уверење да сличне рефлексије могу да буду примењене и размотрене у другим емпиријским студијама, имајући у виду специфичности сваког појединог случаја и студије која се бави одређеним мигрантским “групама” у другим земљама дестинације.


Кључне речи: миграције, методолошки национализам и групизам, бивша Југославија

Објављено
01.12.2016.
Како цитирати
KOVAČEVIĆ BIELICKI (NORWAY), Dragana. Методолошки национализам и групизам у истраживању миграција са подручја бивше Југославије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 527-540, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/111>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
Тема броја