Kovačević Bielicki (Norway), Dragana. " Методолошки национализам и групизам у истраживању миграција са подручја бивше Југославије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 64 Број 3 (1 December 2016)