KOVAČEVIĆ BIELICKI (NORWAY), Dragana. Методолошки национализам и групизам у истраживању миграција са подручја бивше Југославије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 527-540, dec. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/111>.
Датум приступа: 16 june 2024