Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2103625A УДК 373.3.091:616.98 Оригинални научни рад

  • Biljana Anđelković Етнографски институт САНУ, Београд
    biljana.andjelkovic@ei.sanu.ac.rs
  • Saša Nedeljković Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    snedeljk@f.bg.ac.rs

Сажетак
Рад представља студију случаја чији је фокус на испитивању односа између ученика једног одељења петог разреда током периода комбиноване наставе у школској 2020/2021. години. Овај модел наставе уведен је да би се омогућила одговарајућа физичка дистанца између ученика током боравка у учионици, а у циљу спречавања ширења епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2. Наша намера је да проверимо да ли се и у којој мери примена овог модела наставе, који је подразумевао поделу одељења на две групе, одразила на међусобне односе ученика, при чему смо највише пажње посветили пријатељским односима. Овај рад представља антрополошки допринос питању међуљудских односа између деце млађег узраста у условима када су многи односи у друштву, због „нове нормалности“, измењени.


Кључне речи: комбинована настава, основна школа, ученици, студија случаја, епидемија, интерперсонални односи, пријатељство
Reference

Allan, Graham A. 1979. A Sociology of Friendship and Kinship. London: George Allen & Unwin.
Bell, Sandra & Simon Coleman. 1999. „The Anthropology of Friendship: Enduring Themes and Future Possibilities.“ In The Anthropology of Friendship, eds. Sandra Bell & Simon Coleman, 1‒19. London: Routledge.
Calbi, Marta, Nunzio Langiulli, Francesca Ferroni, Martina Montalti, Anna Kolesnikov, Vittorio Gallese & Maria Alessandra Umilta. 2021. „The Consequences of COVID-19 on Social Interactions: an Online Study on Face Covering.“ Scientific Report 11, 2601. https://doi.org/10.1038/s41598-021-81780-w (pristupljeno 20. juna 2021).
Desai, Amit & Evan Killick, eds. 2010. The Ways of Friendship: Anthropological Perspective. New York-Oxford: Berghahn Books.
Fehr, Beverley. 1996. Friendship Process. London: SAGE Publication.
Forić, Samir. 2020. „Sociologija, (ne)normalnost i nova normalnost.“ http://hsd.hr/hr/2020/05/23/sociologija-nenormalnost-i-nova- normalnost/2020 (pristupljeno 17. marta 2021).
Froerer, Peggy. 2010. „Close Friends: The Importance of Proximity in Children’s Peer Relations in Chhattisgarh, Central India.“ In The Ways of Friendship: Anthropological Perspectives, eds. Amit Desai & Evan Killic, 133‒153. New York‒Oxford: Berghahn Books.
Haleem, Abid, Mohd Javaid & Raju Vaishya. 2020. „Effects of COVID-19 Pandemic in Daily Life.“ Current Medicine Research and Practice 10 (2): 78– 79.
Howes, Carollee. 1983. „Patterns of Friendship.“ Child Development 54 (4): 1041‒1053.
Joksimović, Snežana. 1971. Omladinske prijateljske grupe: osnove nastanka i razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka.
Joksimović, Snežana. 1986. Mladi u društvu vršnjaka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta.
Kelly, Ann H., Frédéric Keck & Christos Lynteris, eds. 2019. The Anthropology of Epidemics. London: Routledge.
Krnjajić, Stevan. 1990. Dečja prijateljstva. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta.
Krnjajić, Stevan. 2002. Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd ‒ Vršac: Institut za pedagoška istraživanja i Viša škola za obrazovanje vaspitača.
Krnjajić, Stevan. 2007. Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Podjed, Dan. 2021. „Renewal of Ethnography in the Time of the COVID-19 Crisis.“ Sociologija i prostor 59 (219): 267‒284.
Ristić, Dušan, Ana Pajvančić-Cizelj & Jovana Cikić. 2020. „COVID-19 in Every- day Life: Contextualizing the Pandemic.“ Sociologija LXII (4): 524‒548.
Sevkušič-Mandić, Slavica. 1992. „Škola i razvoj socijalnih odnosa.“ Pedagogija XXVII (XLVI) (1–2): 23‒36.
Žikić, Bojan, Mladen Stajić & Marko Pišev. 2020a. „Indeks ʻkoronaʼ: simbolička upotreba kovida-19 u javnom govoru Srbije.“ Etnoantropološki problemi 15 (3): 846‒877.
Žikić, Bojan, Mladen Stajić & Marko Pišev. 2020b. „Nova društvena i kulturna normalnost i kovid-19 u Srbiji od februara do maja 2020. godine.“ Etnoantropološki problemi 15 (4): 949‒978.
Објављено
24.01.2022.
Како цитирати
ANĐELKOVIĆ, Biljana; NEDELJKOVIĆ, Saša. Епидемија као регулатор интерперсоналних односа: утицај комбиноване наставе на однос између ученика основне школе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 3, p. 625–639, jan. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/994>.
Датум приступа: 29 june 2022