Политизација етничке припадности и религије у свакодневном животу у Северној Македонији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101047M УДК 2:347.471.7(497.7) Оригинални научни рад

  • Ivaylo Markov Институт за етнологију и фолклорне студије Етнографског музеја Бугарске академије наука, Софија
    ivaylo.markov@iefem.bas.bg

Сажетак
Циљ рада је да анализира динамику односа религије и етничке припадности у Републици Северној Македонији. Посебна пажња се посвећује етно-политичким тензијама између Албанаца и Македонаца и употреби религије и верских симбола у овом контексту, што се одражава како у политичком дискурсу, тако и у свакодневном животу и друштвеним односима, утичући на представе и колективна схватања људи о религији и етничкој припадности. Налази показују да је процес одржања и промене етно-религијских граница динамичан, вишестран и вишеслојан. На њега утичу домаће политичке, друштвене, економске и културне околности, као и међународни чиниоци, попут Европске уније, приступања земље НАТО-у, као и ширења идеологије радикалног ислама.


Кључне речи: Македонци, Албанци, ислам, православно хришћанство, границе
Reference

Arko, Sara. 2009. “ʻJas ne sum torbešʼ. Etničnosta vo edno zapadnomakedonsko se- lo – konstrukcii i politizacii”. Etnolog 12–13: 187–208.
Babić, Marko 2014. “Muslims and Islamic Fundamentalism in Macedonia”. Politeja 30: 387–398.
Barth, Fredrik. 1969. “Introduction in Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference”, ed. Fredrik Barth, 9–38. London: George Allen and Unwin.
Bielenin-Lenczowska, Karolina. 2008. “The Construction of Identity in a Multieth- nic Community: A Case Study on Torbeši of Centar Župa Commune, Western Macedonia (FYROM)”. Ethnologia Balkanica 12: 167–181.
Brunnbauer, Ulf. 2002. “The Implementation of the Ohrid Agreement: Ethnic Mac- edonian Resentments”. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 1. https://www.ecmi.de/fileadmin/redakteure/publications/JEMIE_ Datens%C3%A4tze/Focus1-2002Brunnbauer.pdf (Accessed December 30, 2020).
Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002. Book XIII, Skopje: The State Statistical Office, 2004.
Clayer, Nathalie. 2001. “Islam et identité nationale dans l’espace albanais (Albanie, Macédoine, Kosovo) 1989–1998”. Archives de sciences sociales des reli- gions 115. http://journals.openedition.org/assr/18443 (Accessed December 30, 2020).
Daskalovski, Zhidas. 2002. “Language and Identity: The Ohrid Framework Agree- ment and Liberal Notions of Citizenship and Nationality in Macedonia”. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 1, https://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2002/nr1/F ocus1-2002Daskalovski.pdf (Accessed December 30, 2020).
Daskalovski, Zhidas. 2013. “Census Taking and Inter-Ethnic Relations in Macedo- nia”. Southeast European and Black Sea Studies 13 (3): 365–379.
Deliso, Christopher. 2020. “North Macedonia”. In World Almanac of Islamism. American Foreign Policy Council, https://almanac.afpc.org/uploads/ doc- uments/ North% 20Macedonia%202020%20Website_2.pdf (Accessed De- cember 30, 2020).
Dikici, Ali. 2008. “The Torbešes of Macedonia: Religious and National Identity Questions of Macedonian Speaking Muslims”. Journal of Muslim Minority Affairs 28 (1): 27–43.
Gaber, Natasha. 1997. “The Muslim Population in FYROM (Macedonia): Public Perceptions”. In Muslim Identity and the Balkan State, eds. Hugh Poulton & Suha Taji-Farouki, 103–114. New York: New York University Press.
Khristakudi, Fotini. 1999. Lichnostta na Ĭosif Bageri. http://albanianbg.com/studii/kult/st-kult-3-bageri.htm (Accessed December 30, 2020).
Koinova, Maria. 2000. Muslims of Macedonia. Center for Documentation and In- formation on Minorities in Europe – Southeast Europe (CEDIME-SE). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.693.4471&rep=r ep1&type=pdf (Accessed December 30, 2020).
Koinova, Maria. 2002. Albanians of Macedonia. Center for Documentation and In- formation on Minorities in Europe – Southeast Europe (CEDIME-SE).
Krasniqi, Gëzim. 2011. “The ‘Forbidden Fruit’: Islam and Politics of Identity in Kosovo and Macedonia”. Southeast European and Black Sea Studies 11 (2): 191–207.
Kŭnchov, Vasil. 1900. Makedoniâ. Etnografiâ i statistika. Sofiâ: BKD.
Mandaville, Peter. 2014. Islam and Politics. New York: Routledge.
Markov, Ivaylo 2010. “Labour Migrations of the Albanians from Macedonia – some Aspects and Perspectives of their Studying”. In Balkan Migration Culture: Historical and Contemporary cases from Bulgaria and Macedo- nia, ed. Petko Hristov, 299–324. Sofia: Paradigma.
Markov, Ivajlo. 2015. Migracii i socio-kulturna dinamika: albancite ot Republika Makedonia. Sofia: Gutenberg.
Merdjanova, Ina. 2013. Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between nationalism and transnationalism. Oxford University Press.Najceska, Mirjana, Emilija Simoska & Natasha Gaber. 1996. “Muslims, State and Society in the Republic of Macedonia: The View from Within”. In Muslim Communities in the New Europe, eds. Gerd Nonneman, Tim Niblock & Bogdan Szajkowski, 91–96. Lebanon: Ithaca Press.
Öktem, Kerem. 2010. New Islamic Actors after the Wahhabi Intermezzo: Turkeyʼs Return to the Muslim Balkans. European Studies Centre, Oxford: Universi- ty of Oxford Press.
Panovski, Atanas. 2011. “The Spread of Islamic Extremism in the Republic of Macedonia”. Thesis, Naval Postgraduate School: Monterey, California. http://hdl.handle.net/10945/10666 (Accessed December 30, 2020).
Purvanov, Anton. 1992. “Albanian Syndrome in the Republic of Macedonia”. In
National Problems in the Balkans: History and Contemporary Develop- ments, eds. Krustiyo Manchev, Zhorzheta Chakurova & Boby Bobev, 140– 158. Sofia: Agres Publishing House.
Poulton, Hugh. 1995. Who are the Macedonians? London: C. Hurst & Co Ltd.
Ragaru, Nadège. 2008. “Macedonia: Between Ohrid and Brussels”. CERI (Centre d’études et de recherches internationales). http://www.ceri- sciencespo.com/cherlist/ragaru/macedonia.pdf (Accessed December 30, 2020).
Svetieva, Aneta. 2004. “Politicization of the Ethnic Identity of the Torbesh (the ʼNashinciʼ)”. In EthnoAnthropoZoom 4. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/264/239 (Accessed December 30, 2020).
Ustav na Republika Severna Makedonija. https://www.sobranie.mk/content/Odluki %20 USTAV/UstavSRSM.pdf (Accessed December 30, 2020).
Vŭlkov, Petjo. 2018. “Vlianie na ‘albanskia faktor’ na teritoriata na Republika Makedonia i negovoto otrazhenie vŭrhu sigurnostta i evroatlanticheskata perspektiva na Zapadnite Balkani”. Doktorska disertacia Sofijski universi- tet “Sv. Kliment Ohridski”.
Zadrożna, Anna. 2017. “Reconstructing the Past in a Post-Ottoman Village: Turk- ishness in a Transnational Context”. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity 45 (4): 524–539.
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
MARKOV, Ivaylo. Политизација етничке припадности и религије у свакодневном животу у Северној Македонији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 47–63, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/947>.
Датум приступа: 23 july 2024