Markov, I. 2021 May 28. Политизација етничке припадности и религије у свакодневном животу у Северној Македонији. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:1