Читање музичких искустава жена из Горе

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2003613R УДК 28:398.8(497.11) Оригинални научни рад

  • Sanja Ranković Факултет музичке уметности у Београду
    sanjaetno@gmail.com

Сажетак

Етнички идентитет становника Горе формиран је у вишевековном временском континууму, у оквиру кога је дошло до верске конверзије (са православља на ислам). На тај начин је створена специфична културна матрица базирана на континуираном прожимању различитих утицаја и дубоко омеђена патријархалним вредностима и верским регулама у којима је улога жене везана за кућу и рађање деце. У том смислу је и „музичко понашање“ жена усклађено са општеприхваћеним нормама које су пожељне у горанској средини. Етномузиколошка проучавања музичкофолклорног наслеђа Горе, од средине прошлог века до данас, откривају улогу жена у процесу успостављања континуитета раритетних форми традиционалног певања у приватном, полуприватном (локално детерминисаном) и јавном простору. Сагледавањем резултата теренских испитивања у матичном подручју и у Београду, дефинишу се она музичка искуства која су окренута не само ка сопственој заједници, већ представљају промоцију горанске културе у ширим оквирима. Компарацијом позиције казивачица у различитим временским и просторним перспективама сагледава се њихов значај у процесу очувања и популарисања традиционалног певања које је, уједно, спона са Другима и „материјализација“ идентитета ове етничке групе.
Кључне речи: жене, Гора, Горанци, музичка искуства, приватни, полу-приватни и јавни простор

Reference

Aksić, Nina. 2019. „Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine“. U Zbornik radova sa okruglih stolova Alhamijado književnost i Svečanost mevluda, ur. Hasna Ziljkić, 57–61. Novi Pazar: Kulturni centar Novi Pazar.
Aljabak, Idrizi, Sadik & Admir Idrizi Aljabak. 2020. Kruševo (Gora). Prizren: Utilis.
Antonijević, Dragoslav & Milovan Radovanović. 1995. „Predgovor“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 1–10. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Antonijević, Dragoslav. 1995. „Etnički identitet Goranaca“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 76–108. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Batler, Džudit. 2001. Tela koja nešto znače: o diskurzivnim granicama „pola“. Beograd: Samizdat B92.
Bicevski, Trpko. 2001. Narodnata pesna na Goranite. Skopje: Institut za folklor „Marko Cepenkov“.
Burdije, Pjer. 1999. Nacrt za jednu teoriju prakse: tri studije o kabilskoj etnologiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Derans, Žan-Arno & Loran Žeslen. 2011. Putovanje u zemlju Goranaca. Balkan, početak XXI veka. Beograd: Medijska knjižara Krug.
Divac, Zorica 1995. „Svadbeni običaji u Sredačkoj župi i Gori“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 186–201. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2014. „Migracije iz Gore krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 62 (2): 35–46.
Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2015. „Svakodnevno odevanje Goranki u Beogradu – između tradicijskih i savremenih kulturnih praksi“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (2): 303–316.
Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2020. Nismo prekidali sa Gorom. Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu. Beograd: Etnografski institut SANU.
Gojković, Andrijana. 1994. Muzički instrumenti: mitovi, legende, simbolika i funkcija. Beograd: Cicero.
Golemović, Dimitrije. 1996. „Srpsko dvoglasno pevanje I: oblici, poreklo, razvoj“. Internacionalni časopis za мuziku Novi zvuk 8: 11–22.
Hasani, Harun. 1995. „Migracije stanovništva Gore“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 149–166. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Hasani, Harun. 2011. “Goranies: A Respected Minority in Serbia, A Persecuted Minority in Present-day Kosovo”. In Minorities in the Balkans. State Policy and Interethnic Relations, ed. Dušan Bataković, 311–322. Belgrade: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Science and Arts.
Hasani, Suzana. 2003. „Etnološke karakteristike Šarplaninske Župe Gora“. Diplomski rad, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Hofman, Ana. 2012. Socijalistička ženskost na sceni: rodne politike u muzičkim praksama jugoistočne Srbije. Beograd: Evoluta.
Ivanović, Zorica. 2003. „Pogovor: Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije“. U Antropologija žene, prir. Žarana Papić & Lydia Sklevicky, 381–435. Beograd: Prosveta.
Jastrebov, Stepanovič, Ivan. 1995. Stara Srbija. Prevod, predgovor i komentari Dragan Čombar. Beograd: NIP „Novi svet“, Narodna i univerzitetska biblioteka.
Katić, Tatjana. 2010. Vilajet Pastric (Paštrik) 1452/53. godine. Mešovita građa, XXXI: 39–74.
Lutovac, Milisav. 1955. „Gora i Opolje“. SEZb XIX. I odeljenje: Naselja i poreklo stanovništva, 35.
Malešević, Miroslava. 1986. „Ritualizacija socijalnog razvoja žene – tradicionalno selo zapadne Srbije“. U Zbornik radova Etnografskog instituta, ur. Dušan Bandić, 9–120. Beograd: Etnografski institut SANU.
Malešević, Miroslava. 2007. Žensko. Etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji. Beograd: Srpski genealoški centar.
Mladenović, Radivoje. 1995. „Goranski govor“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), posebna izdanja, knjiga 40/II, ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 109–148. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Mokranjac, Stevan, St. 1996. Etnomuzikološki zapisi, tom 9. prir. Dragoslav Dević. Knjaževac-Beograd: Muzičko-izdavačko preduzeće „Nota“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Nenić, Iva. 2014. „Deregulacija kanona: identiteti, prakse i ideologije ženskog sviranja na tradicionalnim instrumentima u Srbiji“. Doktorska disertacija, Fakultet muzičke unetnosti u Beogradu.
Nikolić, Desanka 1995. „Etnokulturni stereotipi stanovnika Gore i Sredačke župe.“ U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografskoetnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 167–185. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Ober, Loren. 2007. Muzika drugih. Beograd: Biblioteka XX vek.
Pavlović, Jelena. 2008. „Istraživač kao sagovornik: uvažavanjem priča do transformacije praksi“. U Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja, ur. Dušan Stojnov, 219–236. Beograd: Zepter Book World.
Petan, Svanibor. 2010. Lambada na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek.
Petrović, Radmila. 1974. „Narodna muzika istočne Jugoslavije – proces akulturacije“. Zvuk 2: 155–160.
Petovar, Ksenija. 1995. „Osobenosti socijalnog prostora Gore i Sredske“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, posebna izdanja, knjiga 40/II, 427–457. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Radovanović, Milovan 1995. „Antropogeografske i etnodemografske osobenosti šarplaninskih župa Gore, Opolja i Sredske“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografsko-etnološke, demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 10–75. Beograd: Geografski institut SANU.
Radulović, Lidija. 2000. „Nečista i neformalno moćna: Sakralni aspekti ambivalentnog odnosa prema ženi u tradicijskoj kulturi Srba“. U Mapiranje mizogijije u Srbiji: diskursi i prakse, ur. Marina Blagojević Hughson, 169–203. Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu.
Ranković Sanja. 2013. Vrbice, vrbo zelena (tradicionalno muzičko nasleđe Prizrenske Gore). CD sa programskom knjižicom. ur. Aleksandra Pavićević. Beograd: Srpsko etnološko i antropološko društvo.
Ranković, Sanja. 2016. „Tradicionalna muzika Prizrenske Gore u senci Otomanske imperije“. Muzikologija 20: 101–132.
Ranković, Sanja. 2018. “St. George’s Day Songs in Prizrenska Gora”. In The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions, ed. Gordana Blagojević, 119–140. Beograd: Etnološko-antropološko društvo Srbije i Etnografski institut SANU.
Reljić, Mitra. 2011. „Goranci – od geografske odrednice do etnonima“. Oktoih: Časopis Odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice srpske – Društva članova u Crnoj Gori 1 (1–2): 165–173.
Rice, Timothy. 2003. “Time, Place and Metaphor in Musical Experience and Ethnography”. Ethnomusicology 47 (2): 151–167.
Rihtman-Auguštin, Dunja. 1982. „O ženskoj subkulturi u slavonskoj zadruzi“. U Žena u seoskoj kulturi Panonije (posebno izdanje), ur. Vlasta Domaćinović, 33–38. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo.
Schmidinger, Thomas. 2013. Gora: Slawischsprachige Muslime zwischen Kosovo, Albanien, Mazedonien und Diaspora. Wien.
Snaebjornsson, Minelgaite, Ingi, Runar Edvardsson, Vilma Zydziunaite & Vlad Vaiman. 2015. “Cross-Cultural Leadership: Expectations on Gendered Leaders’ Behavior”. Sage journal, Аpril-Јune: 1–8.
Stanković (Ranković), Sanja B. 1993. „Individualno i kolektivno u orskoj i vokalnoj tradiciji žena u Gori“. Diplomski rad, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.
Stanković (Ranković), Sanja. 1995. „Osnovne muzičko-igračke karakteristike Gore“. U Šarplaninske župe Gora, Sredska i Opolje (antropogeografskoetnološke,
demografske, sociološke i kulturološke karakteristike), posebna izdanja, knjiga 40/II, ur. Dragoslav Antonijević & Milovan Radovanović, 202–213. Beograd: Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.
Stolić, Ana. 2006. „Rodni odnosi u carstvu podeljenih sfera“. U Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, prir. Ana Stolić & Nenad Makuljević, 90–94. Beograd: Clio.
Titon, Jeff, Tood. 2008. “Knowing Fieldwork”. In Shadows in the Fild (New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology), Second Edition, eds. Gregory Barz and Timothy J. Cooley, 25–41. Oxford University Press.
Tomašević, Radovan. 1989. „‘Šarplaninski našinci’ (uticaj političkih, administrativnih i ideoloških faktora na etničke procese“. Etnološke sveske X: 47–57.
Tončeva, Veselka. 2012. Nepoznata Gora. Sofija: Izdavačka kuća „Rod“.
Traerup, Birthe. 1972. „Dvoglasno pjevanje u Prizrenskoj Gori“. RAD XVII Kongresа SUFJ održanog u Poreču 1970. godine: 345–347.
Traerup, Birthe. 1980. „Tupan i svirala u svdbenim obredima u selu Brodu, Prizrenska Gora“. XXV Kongres SUFJ održan 1978. godine u Berovu: 483–488.
Trerup Birte. 1974. „Narodna muzika Prizrenske Gore“. RAD XIV Kongresa SUFJ održanog u Prizrenu 1967: 211–223.
Vasiljević, A. Miodrag. 1950. Jugoslovenski muzički folklor I. Beograd: Prosveta.
Vukanović, Tatomir. 1986. Srbi na Kosovu I. Vranje: Nova Jugoslavija.
Zakić, Mirjana. 2008. „Kontekst-konsituacija-tekst“. U Zbornik radova sa međunarodnog skupa „Dani Vlade S. Miloševića“, ur. Dimitrije Golemović, 215–227. Banja Luka: Akademija umjetosti u Banja Luci, Muzikološko društvo Republike Srpske.
Zejneli, Zejnel. 2015. Goranci – svačiji i ničiji (a ipak svoji). Subotica: Grafoprodukt.

Sources:
https://www.youtube.com/watch?v=6mPBe38sBwY (pristupljeno 28. маја 2020)
https://tr-cam.com/video/lmE34a-C-VA/arza-redzeplarI-upali-go-bahto-cerokandilceto.html (pristupljeno 28. maja 2020)
https://tr-cam.com/video/XI3kOf-_lWY/arza-redzeplarI-nalbatince-konja-kuje.html, (pristupljeno 28. maja 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=2MLlTRuxkBw&t=67s, (pristupljeno 29. maja 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RoGlGtx2mFY&t=84s, (pristupljeno 29. maja 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=xnermWKhTCM, (pristupljeno 29. maja 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=2MLlTRuxkBw&t=67s, (pristupljeno 29. maja 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=igCjMjWxoLI, (pristupljeno 30. maja 2020)
Објављено
20.01.2021.
Како цитирати
RANKOVIĆ, Sanja. Читање музичких искустава жена из Горе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 613–639, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/928>.
Датум приступа: 29 may 2024