Прича о нама: Клуб студената етнологије и антропологије

  • Jana Baćević (Serbia) Одељење за етнологију и антропологију Филозофски факултет, Београд
    eisanu@ei.sanu.ac.rs

Сажетак

Klub studenata etnologije i antropologije (KSEA) osnovala je u aprilu 2001. godine grupa studenata sa Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za nepune dve godine rada članovi Kluba organizovali su dva međunarodna seminara, letnju školu, terensko istraživanje i seriju individualnih aktivnosti, šireći antropološke vidike i uspostavljajući saradnju sa mnogobrojnim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ovaj tekst predstavlja pokušaj da se ukratko opišu počeci rada Kluba, sadržaj dosadašnjih i planovi za buduće aktivnosti, kao i da se istaknu problemi i značaj studentskog doprinosa razvoju naučnih disciplina kod nas.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Jana Baćević. Прича о нама: Клуб студената етнологије и антропологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 239-241, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/746>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Хронике