(Serbia), Jana. " Прича о нама: Клуб студената етнологије и антропологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 239-241. Web. 20 Apr. 2024