Допуна библиографије Етнографског института за 5 година

Сажетак

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ (2003 – 2007)

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Biljana Milenković-Vuković; (SERBIA), Aleksandar Janković. Допуна библиографије Етнографског института за 5 година. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 241-283, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/631>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Библиографијe