(Serbia), Biljana, I (Serbia), Aleksandar. " Допуна библиографије Етнографског института за 5 година" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 2 (20 October 2018)