Рачко Попов, Български народен календар

Сажетак

Рачко Попов, Български народен календар


Књига др Рачка Попова представља покушај сажетог и приступачног изношења (на 130 страна текста) бугарских народних обичаја и веровања везаних за годишњи циклус, у оквиру презентовања „бугарског народног календара“. Ово дело је првенствено намењено широј читалачкој публици, али ће – као сажети етнолошки приручник – свакако бити занимљиво и информативно за етнологе и антропологе, пре свега за оне који желе да се ближе упознају са народним схватањима религије и митолошким представама распрострањеним на територији Бугарске, врло блиским народној традицији Срба и Србије.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Ivica Todorović. Рачко Попов, Български народен календар. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 209-212, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/622>.
Датум приступа: 23 july 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика