(Serbia), Ivica. " Рачко Попов, Български народен календар" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 2 (20 October 2018)