Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија

Сажетак

Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија


(Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος και η Ελληνική Λαογραφία, Δημοσιεύματα του Κέντρου έρευνης της Ελληνικής λαογραφίας, αρ. 27, Αθήνα 2008. 244 стр.)


Одељење за лаографију Одсека за историју и археологију јањинског Универзитета (Грчка) организовало је у априлу 2004. године научни скуп у част професора Димитрија С. Лукатоса. Скуп је одржан у оквиру прославе четрдесет година од оснивања Филозофског факултета у Јањини, на коме је један од првих професора био и Д. С. Лаукатос. Скуп је био посвећен његовом доприносу лаографским проучавањима и врстама лаографских истраживања у Грчкој.

Објављено
17.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blagojević. Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 217-219, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/494>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика