„Наша” дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања

DOI: 10.2298/GEI1301119S УДК: 316.722:323.1(=163.3/.6)(82) 314.151.3-054.73(=163.3/.6)(82)

Сажетак

На територији Републике Аргентине данас живи око 30 000 људи српског и црногорског порекла, већим делом са простора данашње Црне Горе и Хрватске, а мањим делом из Србије и Босне и Херцеговине. Премда истог порекла као и северноамеричка, аргентинска емиграција је развила специфичан и комплексан друштвени и културни карактер. Рад представља историјски преглед и кратак осврт на савремену ситуацију, са циљем да се укаже на поменуту заједницу и на потенцијале истраживања ове до сада недовољно проучаване емиграције.


Kључне речи: исељеници, Аргентина, историјски преглед, прелиминарно истраживање.

Reference

Антић, Љубомир. 1987. Наше исељеништво у Јужној Америци и стварање
југославенске државе 1918. Загреб: Школска књига.
Божовић, Г. 1968. Српска економска емиграција на Западу. Београд: Биро
Републичког извршног већа за односе са иностранством.
Дрљача, Душан. 2000. Исељеници из Црне Горе у Дулуту, Традиционална народна
култура у Црној Гори, 24. Подгорица: Црногорска академија наука и
умјетности. 47-61.
Л. Ч. 1920. Дипломатске успомене из скорашње: Македонија 1904-1908, АустроУгарска
и Србија 1908-1912, Јужна Америка 1912-1919.
Марковић, Лена. 1929. Приручник исељенику за Јужну Америку. Буенос Аирес –
Загреб.
Сава, епископ шумадијски. 1994. Историја Српске православне цркве у Америци и
Канади 1891-1941. Крагујевац: Каленић
Слијепчевић, Перо. 1917. Срби у Америци: белешке о њихову стању, раду и
националној вредности. Женева.
Стојовић, Гордан. Миљић, Марјан. 2012. Црногорци у Јужној Америци.
Подгорица: Центар за исељенике Црне Горе
Црнић-Пејовић, Марија. 2007. Исељавање Бокеља до Другог свјетског рата, Бока,
зборник радова из науке, културе и умјетности, 27. Херцег-Нови. 165-
201.
Dahl, Victor C. 1974. Yugoslav Immigrant Experiences in Argentina and Chile, InterAmerican
Economic Affairs, Vol. 28, No. 3. Villanova, USA, PA: Villanova
Print
Саопштење за јавност поводом реакција на посјету митрополита Амфилохија
Јужној Америци, http://www.mitropolija.me/?p=9891
Srbi u Južnoj Americi, http://serbiosunidos.com/sr/srbi-u-juznoj-americi/
Други сабор православних епископа у Јужној Америци,
http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1072/tekst/drugi-sabor-pravoslavnih-kanonskihepiskopa-u-juznoj-americi/print/lat
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Milesa Stefanović-Banović; (SERBIA), Branislav Pantović. „Наша” дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 119-131, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/384>.
Датум приступа: 27 june 2022
Секција
Varia