(Serbia), M., & (Serbia), B. (2018). „Наша” дијаспора у Аргентини − историјски преглед и прелиминарна истраживања. Гласник Етнографског института САНУ, 61(1), 119-131. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/384