Од муње до праха – Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле

DOI: 10.2298/GEI1402125P УДК: 27-557:271.2(497.11):929 Тесла Н

Сажетак

Посмртни остатци великог светског научника српског порекла, Николе Тесле, налазе се у Музеју Николе Тесле у Београду. Током последњих десетак година, у јавном мњењу у Србији актуелизовано је питање адекватности оваквог „смештаја“ Теслиног пепела, те су се појавиле различите иницијативе за његов премештај. Као главни мотив ових настојања истицана је потреба да се великом научнику ода дужно поштовање смештањем у неки од „сакралних“ градских простора. Истовремено је, међутим, била видљива и тежња да се Теслина величина и значај искористе за афирмацију различитих идеја и унапређење друштвеног угледа иницијатора. Ипак, услед несугласица око места вечног покоја Николе Тесле, његови посмртни остаци и даље се налазе у Музеју. У раду ћемо настојати да анализирамо јавну полемику која је настала у вези са овим питањем, али и да у упоредимо начине на који је грађен јавни лик овог великана у различитим историјским и друштвеним контекстима.


Кључне речи: Никола Тесла, смрт, сахрана, пепео, Српска православна црква

Reference

Братић, Јован 2005. Теслина религија. У: Сава Н. Вујновић, Никола Тесла и
његово време. Торонто:634–650.
Verdery, Catherine 1999. The Political Life of Dead Bodies. Reburial and Post
Socialist Change. Columbia University Press.
Вујновић, Н.Сава 2005. Никола Тесла и његово време. Торонто.
Гавриловић, Љиљана 2007. Култура у излогу. Ка новој музеологији. Посебна
издања Етнографског института САНУ 60. Београд.
Косановић, Сава 2005. Последњи дани и смрт Николе Тесле. У: Сава Н. Вујновић,
Никола Тесла и његово време. Торонто:715–720.
Крстановић-Лукић, Мирослава 1992. Срби у Канади. Живот и симболи
идентитета. Посебна издања Етнографског института САНУ 36.
Београд.
Мужар, Шарлота 2005. Теслини списи. У: Сава Н. Вујновић, Никола Тесла и
његово време. Торонто:624–633.
Павловић, Мирјана 1990. Срби у Чикагу. Проблеми етничког идентитета.
Посебна издања Етнографског института САНУ 32 Београд.
Павићевић, Александра 2006. ,,Друштво Огањ за спаљивање мртваца у
Београду“ Развој, идеје и симболи. Гласник Етнографског института
САНУ LIV Београд, 289-303.
Павићевић, Александра 2011а. Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у
Србији 19. века. Гласник ЕИ САНУ /1, 7–28.
Pavićević, Aleksandra 2011б. Welcoming Home the Dead: Exhumation and Reburial
of Famous Deceased in Serbia.In: Marius Rotar and Adriana Teodorescu (eds),
Dying and Death in 18th-21st Century Europe. Cambridge Scholar Publishing,
160-181.
Пaвићевић, Александра 2011в. Време (без)смрти. Представе о смрти у Србији
на крају 20 и почетку 21. века. Посебна издања Етнографског института
САНУ 72.
Tesla, Nikola. reprint. Problem povećavanja ljudske energije. Muzej Nikole Tesle i
Elektroprivreda Srbije. Beograd
Тесла, Никола 2005. Змај Јован Јовановић – највећи српски песник данашњице.
У: Сава Н. Вујновић, Никола Тесла и његово време. Торонто:676–679.
Тимотијевић, Мирослав. 1998. Serbia Sancta и Serbia Sacra у бароконом верскополитичком
програму Карловачке митрополије. У: Сима Ћирковић (ур.),
Свети Сава у српској историји и традицији. Београд, 387–432.
Хант, Инез и Ванета Дрејкер 2005. Муња у његовим рукама. У: Сава Н. Вујновић,
Никола Тесла и његово време. Торонто: 758–765.
Чејни, Маргарет 2005. Смрт и преображај. У: Сава Н. Вујновић, Никола Тесла и
његово време. Торонто:765–775.
Џон О` Нил 2005. На заласку.У: Сава Н. Вујновић, Никола Тесла и његово време.
Торонто: 722–750.
Штампа и други извори:
- Антић, Оливер 2014. Право на сахрану и грбо као људско право. Политика,
четвртак 6. март, стр.22.
-Арсенић, Радоје 2006. Огрешење о генија. Политика 10. јул, стр.9.
Бешевић, Иванка 1957. Посмртни пепео Николе Тесле пренет из Њујорка у
Београд. Политика, субота 28. септ.
Богавац, Д. 1957. Посмртни остаци 62 народна хероја сахраниће се данас у
заједничку гробницу. Политика субота 13. јул, стр 5.
Борба 1952. Теслина заоставштина налази се у нашој земљи. Борба 15. јули.
Јакшић, М. 2006. У славу генија. Политика 11. јул, 1.
Мисао 1937. Споменица поводом осамдесетогодишњице Николе Тесле. Часопис
Мисао јануар-фебруар, год. XVI, свеска 337–340. стр: 144–147.
Пешић, М. 2006. Сахрана Теслиног праха у октобру. Политика 10. јул, стр. 9.
Политика 1952. Основан је државни одбор за прославу стогодишњице рођења и
десетогодишњице смрти Николе Тесле. Политика 10. јануар, стр 3.
Политика 1996. Спомен плоча на згради Института Никола Тесла. Политика 10.
јул, стр. 19.
Политика 1996. Омогућио цивилизацији најитензивнији техничко-индустријски
развој. Политика 11. јул, стр. 18.
Политика 2006. Србин који је задужио свет. Политика 10. јул, стр. 1.
Политика 2014. Споменик Николи Тесли у порти храма СВетог Саве. Политика
субота 1. март, стр.14.
Сл.К. 2014. За и против премештања урне Николе Тесле. Политика 3. март, стр.7
Споменица 1936. Никола Тесла, споменица поводом осамдесетогодишњице.
Друштво за подизање Института Николе Тесле. Београд.
Toronto Ont. 1943. Smrt genijalnog svetskog naučnika, Nikole Tesle. Toronto Ont.
četvrtak 21. januar.
Toronto Ont. 1943. Sahrana Nikole Tesle obaviće se u utorak. Jugoslovenska vlada
je odredila da se pogreb obavi o državnom trošku. Toronto Ont. četvrtak 21.
januar.
Yugoslavia 1943. Američka štampa o pogrebu Nikole Tesle. Yugoslavia, Sutarday
23rd.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Од муње до праха – Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 125-138, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/312>.
Датум приступа: 21 apr. 2024