(Serbia), Aleksandra. " Од муње до праха – Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)