Preduzetnici u tranzicijskoj Srbiji – kontekst poslovanja i društveno prihvaćeni tip privatnika

DOI:10.2298/GEI1502451T; UDC: 334.72:005.96(497)"20"

Сажетак

Otpočinjanje procesa postsocijalističke transformacije u Srbiji označilo je, između ostalog, oslobađanje privatnog preduzetništva i masovnije oprobavanje pripadnika ovog društva u njemu. Složeni uslovi u kojima se ova pojava odvijala uključuju prethodno socijalističko nasleđe i egalitarističku ideologiju, koji su predstavljali potencijalni osnov negativnog društvenog odnosa prema privatnom preduzetništvu i njegovim nosiocima, kao i specifičan celokupni tranzicijski put, koji se može podeliti u dve glavne i međusobno različite faze. Ovakav kontekst je uticao i na kompleksnost problema preduzetništva u društvu. Stoga će u ovom radu pažnja biti najpre obraćena na kontekst i uslove preduzetničkog poslovanja iz perspektive samih privatnika, a potom i na uočavanje društveno prihvaćenog tipa preduzetnika, čije bi postojanje trebalo da ide u prilog pretpostavci da je ovaj vid privređivanja u načelu prihvaćen, te da prema njemu ne postoji društveni otpor.


Ključne reči: preduzetnici, uslovi poslovanja, tip poželjnog preduzetnika

Reference

Antonić, Slobodan. 2004. Društveni sklopovi, politički delatnici, demokratski poredak. U: Mladen Lazić (ur.). Račji hod – Srbija u transformacijskim procesima. Filip Višnjić: Beograd.
Bolčić, Silvano. 1994. Tegobe prelaza u preduzetničko društvo. Sociologija „tranzicijeˮ u Srbiji početkom devedesetih. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Bolčić, Silvano. 2002. Rast privatnog sektora i preduzetništva u Srbiji tokom 1990-tih. U: Silvano Bolčić i Anđelka Milić (prir.). Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Cerović, Božidar. 2012. Tranzicija: zamisli i ostvarenja. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta: Beograd.
Kovačević, Ivan. 2007a. Antropologija tranzicije. Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. Etnološka biblioteka knj. 28. Beograd.
Kovačević, Ivan. 2007b. Sremski berberin u vremenima promena. Etnoantropološki problemi. God. 2. Sv. 1.
Kovačević, Mlađen. 2012. Da li postoji izlaz iz teške društvene i privredne krize Srbije? Ekonomski vidici. 17 (2).
Lazić, Mladen. 1994a. Sistem i slom: raspad socijalizma i struktura jugoslovenskog društva. Filip Višnjić: Beograd.
Lazić, Mladen. 2000. Elite u postsocijalističkoj transformaciji srpskog društva. U: Mladen Lazić (ur.). Račji hod – Srbija u transformacijskim procesima. Beograd: Filip Višnjić.
Lazić, Mladen. Slobodan Cvejić. 2004. Promene društvene strukture u Srbiji: slučaj blokirane post-socijalističke transformacije. U: Anđelka Milić (ur.). Društvena transformacija i strategije društvenih grupa. Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma. Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Matić, Miloš. 2007. Privatno preduzetništvo u savremenoj Srbiji. Antropologija. No. 3.
Mijatović, Boško. 2005. Privatizacija realnog sektora. U: Boris Begović i Boško Mijatović (red.). Četiri godine tranzicije u Srbiji. Centar za liberalno-demokratske studije. Beograd.
Naumović, Slobodan. 1994. Upotreba tradicije: politička tranzicija i promena odnosa prema nacionalnim vrednostima u Srbiji 1987-1990. U: Mirjana Prošić-Dvornić (ur.) Kulture u tranziciji. Knjižara Plato. Beograd.
Novaković, Nada. 2006. Nastanak nove preduzetničke elite u Srbiji. Srpska politička misao. Vol. 16, No, 1/2.
Stajić, Dubravka. 2011. Odnos preduzetnika i države kao pokazatelj nacionalnog kapaciteta privrede u Srbiji. Politička revija. Vol. 30, God. XXIII.
Stojanović, Božo. 2005. Tranzicija u Srbiji: privredno lutanje. Institut za evropske studije. Beograd.
Trifunović, Vesna. 2009. Tipizacija privatnika u periodu prve tranzicije: primer domaćih serija. Glasnik Etnografskog Instituta SANU LVII. Sveska 1.
Trifunović, Vesna. 2013. Tranzicijski Veltšmerc – narativizacija iskustva mladih pri traženju posla i zaposlenju u kontekstu postsocijalističke transformacije. Glasnik Etnografskog instituta SANU. Vol. 61, No. 2.
Trifunović, Vesna. 2015. Preduzetnici u očima društva: o uzrocima negativne percepcije preduzetnika na primeru komentara čitalaca elektronskih medija u tranzicijskoj Srbiji. Etnoantropološki problemi. no. 10 (1).
Vučinić-Nešković, Vesna. 2011. Negotiating Partnership: How Serbian Hauzmajstor Established a Business Relationship with Austrian Rustler. Etnoantropološki problemi. God. 6. Sv. 1.
Zec, Miodrag. Ognjen Radonjić. 2012. Ekonomski model socijalističke Jugoslavije: saga o autodestrukciji. Sociologija. Vol. LIV, No. 4.
Žikić, Bojan. 2007. Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u Srbiji. U: Vladimir Ribić (ur.). Antropologija postsocijalizma. Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Srpski genealoški centar. Etnološka biblioteka knj. 34: 52–74. Beograd.


Izvori

Stanje, potrebe i problemi preduzetnika u Srbiji u 2012. godini. Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Dostupno na:
http://narr.gov.rs/index.php/Dokumenta/Istrazhivanja-i-analize
Agencija za privredne registre: http://www.apr.gov.rs/.
Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon, 30/2010 - dr. zakon, 93/2012 i 119/2012ˮ).
„Vlada gura male privrednike u samoubistvaˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/223206/Vlada-gura-male--privrednike-u-samoubistva (13. 12. 2010).
„Država tera privatnike u bankrotˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/275030/Drzava-tera-privatnike-u-bankrot (04. 09. 2011).
„Opštine neće da smanje takse kojim uništavaju male firmeˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/311945/Opstine-nece-da-smanje-takse-kojim-unistavaju-male-firme (14. 03. 2012).
„SRAMOTA: Biznisi propadaju zbog zaštićenih dužnikaˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/455797/SRAMOTA-Biznisi-propadaju-zbog-zasticenih-duznika (08. 04. 2014).
„Prepreke za porodični biznis: Preduzetnicima nametnuto 69 naknadaˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/311713/Prepreke-za-porodicni-biznis-Preduzetnicima-nametnuto-69-naknada (13. 03. 2012).
„Iskoristili je za probni rad i više se nisu javili: Šest sati džabe prala, ribala, mesila testoˮ. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/401738/Iskoristili-je-za-probni-rad-i-vise-se-nisu-javili-Sest-sati-dzabe-prala-ribala-mesila-testo (28. 08. 2013).

„Kako se vlasnik firme "Kirka Suri" bori da nas drugi vide u boljem svetlu: Duša u kotluˮ. Dostupno na: http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/t1827.lt.html (20.07.2006).

„Kako da bankrot ne bude smak sveta: Preduzetnički duh u nokautuˮ. Dostupno na: http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Kako-da-bankrot-ne-bude-smak sveta/Preduzetnicki-duh-u-nokautu.lt.html. (12.02.2012).
„Neverovatna prica: Gazda poklanja stanove radnicimaˮ. Dostupno na: http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/145472/neverovatna-prica-gazda-poklanja-stanove-radnicima.html (26. 12. 2010).
„Srpska firma: Kao u Guglu, samo boljeˮ. Dostupno na: http://www.naslovi.net/tema/445374 (04. 12. 2012).
„Vremeˮ: „Preduzetnici u očima srpske javnostiˮ. Br. 1018. (08. 07. 2010).
Kirka-Suri, fabrika kotlova i energetske opreme:
http://www.kirka-suri.com/index.php?p=22&t=SR2
Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Preduzetnici u tranzicijskoj Srbiji – kontekst poslovanja i društveno prihvaćeni tip privatnika. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 451-466, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/258>.
Датум приступа: 08 dec. 2022