(Serbia), V. 2018 May 27. Preduzetnici u tranzicijskoj Srbiji – kontekst poslovanja i društveno prihvaćeni tip privatnika. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2