Religioznost i spremnost na pomirenje. Antropološki pogled

DOI:10.2298/GEI1502265S; UDC: 572.029:2; )

  • Goran Pavel Šantek (Croatia) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    gpsantek@ffzg.hr

Сажетак

U ovomu se radu razmatraju antropološka i njima bliska promišljanja procesa koji dovode do traumatizacije nekoga društva, te procesa koji u nekom društvu dovode do prihvaćanja oprosta i pomirenja kao načina rješavanja postkonfliktnih situacija. Konkretni prostor na kojemu će se razmatrati primjenjivost navedenih promišljanja jest jugoistočna Europa, odnosno društva i odnosi Hrvatske i Srbije. Antropološko istraživanje, koje nastoji biti komparabilno prethodnom sociološkom, fokusirano je na mlade vjernike i potvrdilo je stav o mladima kao skupini prilično sklonoj oprostu i pomirenju. S obzirom na dobivene podatke i koncepte Alexanderove teorije kulturne traume, uz naznačene prepreke, zaključuje se da postoji adekvatna podloga za upuštanje u procese opraštanja i pomirenja.


Ključne reči: religija, oprost, mladi, kulturna trauma

Reference

Alexander, Jeffrey C. 2003. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press.

Alexander, Jeffrey C. 2004. Toward a Theory of Cultural Trauma. U Cultural Trauma and Collective Identity, prir. J.C. Alexander et. al., str. 1-30. Berkeley: University of California Press.

Anderson, Benedict 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
Borofsky, Robert (ur.). 1994. Assessing Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill.
Črpić, Gordan. 2001. Pomirenje između i unutar etničkih korpusa. U Mir u Hrvatskoj rezultati istraživanja, prir. B. Vuleta i V.J. Batarelo. CROPAX: Zagreb-Split.
Malinowski, Bronislaw. 1938. Introductory Essay: The Anthropology of Changing African Cultures. U Methods of study of culture contact in Africa, prir. B. Malinowski, str. VII-XXXVIII. Oxford: Oxford University Press.
McCullough, Michael E. (2001.), Forgiveness: Who does it and how do they do it? Current Directions in Psychological Science 10: 194-197.
Milas, Goran, Ivan Rimac i Nenad Karajić, 2007. Spremnost na oprost i pomirenje nakon Domovinskoga rata u Hrvatskoj. Društvena istraživanja 16/6: 1151–1173.
Schäuble, Michaela. 2014. Narrating Victimhood. Gender, Religion and the Making of Place in Post-War Croatia. New York-Oxford: Berghahn Books, 2014.
Vuleta, Bože i Vice J. Batarelo. 2001. Mir u Hrvatskoj rezultati istraživanja. CROPAX, Zagreb–Split.
Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(CROATIA), Goran Pavel Šantek. Religioznost i spremnost na pomirenje. Antropološki pogled. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 265-281, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/245>.
Датум приступа: 01 dec. 2023