(Croatia), Goran Pavel. " Religioznost i spremnost na pomirenje. Antropološki pogled" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)