Град као мултиспецијски простор: шетање паса у центру Београда током затварања услед ковида 19

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302097Z УДК 316.334.56:39:599.744.111.2”2020”(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
Овај рад представља аутоетнографско сведочанство о шетању паса у стамбеном крају центра Београда током затварања грађана услед пандемије ковида 19 почетком 2020. године. Он је такође и покушај, или пре резултат за сада махом експерименталне праксе обављања етнографије уз помоћ паса, будући да су моји пси Дита и Рипли били кључни за обављање теренског истраживања. Затварање, које је било окарактерисано лошим планирањем и правилима у вези са шетањем љубимаца а која су се стално мењала, скренуло је пажњу на три основна проблема: 1) у граду у којем велики део популације чува псе јавне политике у вези са овим готово уопште не постоје; 2) у граду фали јавних зелених површина, и 3) обрасци кретања шетача паса имају тенденцију да конвергирају услед потреба (како биолошких тако и друштвених) паса и ушанчени су у архитектуру и планирање града на локалном нивоу. Због тога, град се помаља као мултиспецијски простор, а друштвени обрасци и руте кретања његових становника који имају псе бивају обликовани, ако не и потпуно одређени, везом између људи и животиња о којој је реч. Ово је постало посебно видљиво током затварања у време када су шетачи паса били једини људи којима је било дозвољено да буду на улици. Стога, у овом раду се анализира како интерспецијски односи (у овом случају између људи и паса) обликују функције урбаног простора у Београду.


Кључне речи: људско-животињски односи, пси љубимци, Београд, аутоетнографија, етнографија уз помоћ паса, ковид 19, затварање
Reference

Applebaum, Jennifer W, Chuck W. Peek & Barbara A. Zsembik, 2020. “Examining U.S. Pet Ownership Using the General Social Survey.” The Social Science Journal. Published online, March 6th, 2020. DOI: 10.1080/03623319.2020.1728507
Đurđević, Goran & Suzana Marjanić 2021. “What is It Like To Be a Bat in the Time of Covid-19, or How Many Pandemics Could We Have”. Studia Mythologica Slavica 24, 24–60.
Haraway, Donna J. 2003. The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Chichago: Prickly Paradigm Press.
Haraway, Donna J. 2008. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ingold, Tim. 2011. Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description. London: Routledge.
Knight, John, ed. 2005. Animals in Person: Cultural Perspectives on Human-animal Intimacies. London: Berg.
Kohn, Eduardo. 2007. How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement. American Ethnologist 34 (1): 3–24.
Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.
Marjanić, Suzana, 2021. „Antrozoologija zoopolisa ili grad na četiri noge“. U Savremena srpska folkloristika IX, ур. Biljana Sikimić, Branko Zlatković & Marija Dumnić Vilotijević, 147–163. Beograd–Loznica–Tršić: Udruženje folklorista Srbije.
Marjanić, Suzana. 2022. „Šišmiš ili laboratorij – ponovno oživljene rasprave o porijeklu koronavirusa lipnja 2021. godine“. In medias res: časopis filozofije medija 11 (20): 3391–3405.
Marx, Martin B., Lorann B. Stallones, Thomas F. Garrity & Timothy P. Johnson. 1988. “Demographics of Pet Ownership among U.S. Adults 21 to 64 Years of Age.” Anthrozoös (2) 1: 33–37. DOI: 10.2752/089279389787058262
Milton, Kay. 2005. “Anthropomophism or Egomorphism? The Perception of Non- human Persons by Human Ones.” U Animals in Person: Cultural Perspectives on Human-animal Intimacies, ed. John Knight, 255–271. Oxford: Berg.
Mullin, Molly. 1999. “Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human- Animal Relationships.” Annual Review of Anthropology 28: 201–224.
Mullin, Molly. 2002. “Animals and Anthropology.” Society and Animals 10 (4): 387– 393.
Nadasdy, Paul. 2007. “The gift in the animal: The ontology of hunting and human–animal sociality.” American ethnologist 34 (1): 25–43.
Noske, Barbara. 1993. “The animal question in anthropology: A commentary.” Society & Animals 1 (2): 185–190.
Radović, Srđan. 2021. “Walkers and Café-Goers: Public Pedestrian Spaces and Open Space Restaurants in Belgrade.” U Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens – Book of Abstracts, ed. Gordana Blagojević, 26–27. Belgrade: Institute of Ethnography SASA.
Robins, Douglas, M., Clinton A. Sanders & Spencer E. Cahill. 1991. “Dogs and their People: Pet-Facilitated Interaction in a Public Setting.” Journal of Contemporary Ethnography (20) 3: 3–25. DOI:10.1177/089124191020001001
Tsing, Anna. 2012. “Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species.” Environmental Humanities (1): 141–154.
Tsing, Anna Lowenhaupt. 2014. “Strathern Beyond the Human: Testimony of a Spore.” Theory, Culture and Society 31 (2/3): 221–241. https://doi. org/10.1177/0263276413509114
Tsing, Anna. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. New Jersey: Princeton University Press.
Weaver, Harlan. 2013. “’Becoming in kind’: Race, Class, Gender and Nation in Cultures of Dog Rescue and Dogfighting.” American Quarterly 65 (3): 689– 709.
Zaradija Kiš, Antonija. 2022. „Šišmiš: od pučkih predaja i predodžbe bluda do COVID-a“. U COVID-19 u humanističkoj perspektivi, ur. Ivana Katarinčić, Jelena Marković, Ines Prica & Ana-Marija Vukušić, 263–284. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Žakula, Sonja. 2010. „Naučno kreiranje kulturnih predstava o životinjama.“ Master rad. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Žakula, Sonja. 2017. „Zoološki vrtovi u antropološkoj perspektivi.“ Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Univerzitetа u Beogradu.
Žakula, Sonja. 2021. „Ljudsko-životinjski odnosi u žiži interesovanja:igra/studija slučaja u Srbiji.“ Etnoantropološki problemi 16 (1): 105–133. https://doi. org/10.21301/eap.v16i1.4
Žakula, Sonja & Ivana Živaljević. 2018. „Izučavanje ljudsko-životinjskih odnosa u antropologiji i arheologiji I.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (2): 255–270. DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1802255Z
Žakula, Sonja & Ivana Živaljević. 2019. „Izučavanje ljudsko-životinjskih odnosa u antropologiji i arheologiji II.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 67 (1): 153–172. https://doi.org/10.2298/GEI1901153Z
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
ŽAKULA, Sonja. Град као мултиспецијски простор: шетање паса у центру Београда током затварања услед ковида 19. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 97–112, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1083>.
Датум приступа: 21 apr. 2024