Žakula, Sonja. " Град као мултиспецијски простор: шетање паса у центру Београда током затварања услед ковида 19" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)