Тамбурашка пракса као нематеријално културно наслеђе

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2203215A УДК 39:780.614.11 Прегледни рад

Сажетак

Рад представља покушај да се на примеру тамбурашке оркестарске традиције у Србији дефинишу они елементи који једну музичку праксу смештају у концепт нематеријалног културног наслеђа. У раду су презентовани резултати истраживања обављеног приликом процеса пријаве тамбурашке праксе у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, који дају одговоре на питања које су то заједнице које овај елемент сматрају својим нематеријалним културним наслеђем и делом властитог идентитета. Рад, такође, садржи анализу сакупљених теренских и архивских података и теоријски приступ елементу, на основу којих су одређени остали фактори и каракатеристике које га чине нематеријалним културним наслеђем. Један део рада представља кратак осврт на концепт планирања и спровођења мерa заштите елемента нематеријалног културног наслеђа на примеру тамбураштва.


Кључне речи: идентитет, музика, нематеријално културно наслеђе, тамбурашка пракса

Reference

Antunović, Aleksandar. 2018. „Tambura kao identitet“. Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije 15: 59–71.
Banić Grubišić, Ana. 2013. Romski hip hop u Srbiji: мuzika i konstrukcija manjinskog identiteta. Beograd: Srpski geneaološki centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Blake, Janet. 2019. „Further reflections on community involvement in safeguarding intangible cultral heritage“. In Safeguarding intangible cultural heritage. eds. Natsuko Akagawa & Laurajane Smith. Abingdon, 17–35. New York: Routledge.
Bleking, Džon. 1992. Pojam muzikalnosti. Beograd: Nolit.
Boškov, Živojin. prir. 1966. Jakov Ignjatović: memoari, rapsodije iz prošlog srpskog života. Beograd: Srpska književna zadruga.
Broclain, Elsa, Benoît Haug & Pénélope Patrix. 2019. „Introduction. Music: Intangible Heritage?“. Transposition 8: 1–22.
Brzić, Boško. 2012. Vasa Jovanović, tamburaš, kompozitor, melograf i muzički pedagog. Novi Sad: Tiski Cvet.
Ćuković, Jelena. 2019. Nematerijalno kulturno nasleđe iz antropološke perspektive: reprezentativnost, selektivnost i instrumentalizacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
De Oliveira Pinto, Tiago. 2018. Music as living heritage – An Essay on Intangible Culture. Berlin: EMVAS.
Deacon, Harriet. 2004. „Intangible Heritage in Conservation Management Planning: The Case of Robben Island“. International Journal of Heritage Studies 10: 309–319.
De-Miguel-Molina, Blanca, Santamarina-Campos, Virginia, De-Miguel-Molina, María & Boix-Doménech, Rafael. 2012. Music as Intangible Cultural Heritage – Economic, Cultural and Social Identity. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
Ferić, Mihael. 2011. Hrvatski tamburaški brevijar. Zagreb: Šokadija.
Filipović, Danijela. 2018. Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu.
Forry, Mark. 2011. Saglasje kulture i tradicije u tamburaškoj muzici Vojvodine. Novi Sad: Prometej.
Horvat, Aleksandar. 2020. Identiteti na periferiji. Izgradnja etničkog identiteta Bunjevaca i Šokaca u Vojvodini (1848–1941). Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Ivanović, Dragan. 1998. Čarobni zvuci. 35 godina šabačke „Bisernice“. Šabac: KUD „Abrašević“.
Jaramazović, Stipan. 2001. „O muzičkim instrumentima Bačkih Bunjevaca“. U Dragulji bunjevačke kulture, prir. Stevan Tonković, 65–69. Novi Sad: Savez ametera Vojvodine.
Jovanović, Julijana. 2016. „Tamburica fest i nove tamburaške pesme“. Rad predstavljen na Međunarodnom stručnom skupu Drugi kongres Svetske tamburaške aocijacije. Novi Sad, 18–20. novembar.
Jovanović, Julijana. 2017. „Odlike tamburaškog repertoara u savremenoj tamburaškoj praksi u Vojvodini“. Tematski zbornik sa naučnog skupa Tradicija kao inspiracija, ur. Sonja Marinković, Sanda Dodik, Dragica Panić Kašanski, 354–363 Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Knežević, Stanislav. 1995. Prva izložba žičanih instrumenata u Srbiji. Sombor: Gradski muzej Sombor, Kulturno-prosvetna zajednica Sombor.
Mamužić, Ivan. 2016. „Tambura u Mađarskoj“. Rad predstavljen na Međunarodnom stručnom skupu Drugi kongres Svetske tamburaške aocijacije. Novi Sad, 18–20. novembar.
Maruchiakova, Elena & Vesselin Popov. 2016. Roma Culture: Myth and Realities. Munich: Lincom Academic Publisher.
Merriam, Alan. 1964. The Anthropology of Music. Evaston, Illinois: Northwestern University Press.
Ninković Slavnić, Danka. 2011. „Medijska reprezentacija grupnih identiteta“. CM 19: 15–37.
Pelajić, Kata & Zvonimir Pelajić. 2014. Hrvatsko kulturno-umjetničko prosvjetno društvo „Matoš“ Plavna (2008–2013). Monografija u povodu pete obljetnice postojanja i rada udruge. Plavna: HKUPD „Matoš“.
Piuković, Grgo. 2010. Sto bandaša i bandašica – fotomonografija. Subotica: Katolički institut za kulturu, povjest i duhovnost Ivan Antunović.
Prekić, Emir. 2016. „Tamburaška muzika u Crnoj Gori“. Rad predstavljen na Međunarodnom stručnom skupu Drugi kongres Svetske tamburaške aocijacije. Novi Sad, 18–20. novembar.
Raič, Aleksandar, Suzana Kujundžić Ostojić & Zvonko Stantić, prir. 2018. Na prilomu vikova. Studije o Bunjevcima. Subotica: Centar za kulturu Bunjevaca. Novi Sad: Udruženje građana „Bunjevci“.
Ranisavljević, Zdravko. 2011. „Tamburaška praksa u Vojvodini – hronologija, aspekti i perspektive razvoja“. Etnološko-antropološke sveske 17 (6): 109–126.
Ristivojević, Marija. 2012. „Proučavanje muzike u antropologiji“. Etnoantropološki problemi 7 (2): 471–486.
Ristivojević, Marija. 2014a. „Muzika kao nematerijalno nasleđe“. Antropologija 14 (3): 135–142.
Ristivojević, Marija. 2014b. Beograd na «novom talasu». Muzika kao element konstrukcije lokalnog identiteta. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Tomić, Dejan. 2014. Mita Orešković, prvi srpski kantautor. Novi Sad: Prometej. Šid: NB „Simeon Piščević”.
Tomić, Dejan. prir. 2009. Marko Nešić sa pesmom u narodu. Novi Sad: Tiski Cvet.
Vukosavljev, Sava. 1990. Vojvođanska tambura. Novi Sad: Matica Srpska.
Zajec, Damir. 2016. „Put do kvalitetne tamburaške muzike u tamburaško „netradicionalnim“ regijama – iskustva kod Slovenaca“. Rad predstavljen na Međunarodnom stručnom skupu Drugi kongres Svetske tamburaške aocijacije. Novi Sad, 18–20. novembar.
Žikić, Bojan. 2009. „Za šta su dobri žanrovi? Deljenje, razgraničavanje i razvrstavanje u strukturalnoj i kognitivnoj antropologiji na primeru muzičke kulture“. U Strukturalna antropologija danas. Tematski zbornik u čast Klod Levi-Strosa, ur. Dragana Antonijević, 326–361. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Sources:
Antunović, Aleksandar. 2021. „Rekonstrukcija relacije između tamburaške prakse i srpskog identiteta u Austrougarskoj“. Arhivum – portal Arhiva Vojvodine. https://archivum.arhivvojvodine.org.rs/rekonstrukcija-relacijeizmedu-tamb/ (pristupljeno 25. marta 2021).
Etnografski muzej u Beogradu. 2021. „Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije“. https://etnografskimuzej.rs/centar-za-nkn/ (pristupljeno 20. februara 2022).
Jakovljević, Natalija. 2022. „Identitetski spor u Vojvodini: Jesu li Bunjevci Hrvati ili su samo Bunjevci“. Danas. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/
identitetski-spor-u-vojvodini-jesu-li-bunjevci-hrvati-ili-su-samo-bunjevci/ (pristupljeno 2. avgusta 2022).
Muzička skola Kragujevac. 2022. “Odsek harfe i tambure”. http://www.mskragujevac.rs/harfa/ (pristupljeno 17. avgusta 2022).
Opština Kula. 2021. „U Ruskom Krsturu održan jubilarni 60. Festival rusinske kulture „Crvena ruža“. https://kula.rs/2021/08/16/u-ruskom-krsturu-odrzan-jubilarni-60-festival-rusinske-kulture-crvena-ruza/ (pristupljeno 15. juna 2022).
Radio-televizija Vojvodine. 2022. „Hrvatski radio program“. https://media.rtv.rs/ostalo/hrvatski-radio-program/73082. (pristupljeno 18. avgusta 2022).
Tamburitza Association of America. 2022. https://www.tamburitza.org/(pristupljeno septembra 2021).
UNESCO. 2020. “Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Basic text of the 2003”. https://ich.unesco.org/en/basic-texts-00503
(pristupljeno 25. februara 2022).
UNESCO. 2021. “Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices”. https://ich.unesco.org/en/lists (pristupljeno
25. februara 2022).
Youtube. 2021. „Dužijanca 2021 – Subotica“. https://www.youtube.com/watch?v=nah0UyfP4J8&ab_channel=SERBIAandWORLD (pristupljeno 6. avgusta 2022).
Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
ANTUNOVIĆ, Aleksandar. Тамбурашка пракса као нематеријално културно наслеђе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 215–241, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1048>.
Датум приступа: 21 apr. 2024