Antunović, Aleksandar. " Тамбурашка пракса као нематеријално културно наслеђе" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)