Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201197M УДК 27-175.2:316:39 Оригинални научни рад

Сажетак
Наративи филмова о зомбијима изражавају друштвене односе у околностима апокалиптичног социјалног окружења, указују на незаустављиве процесе ширења болести, односно свеприсутност зомбија као основних преносилаца заразе, наглашавајући дискурсе биолошке катастрофе, односно епидемије инфективних обољења као потенцијалног начина завршетка модерне цивилизације. Епидемија приказана у филмовима о зомбијима се може посматрати као нека врста замишљене будућности вируса, односно као напредни стадијум развоја инфективних болести, које доводе до деконструисања и потпуног слома постојећег друштвеног система, а потом до апокалиптичних последица и настанка новог социјалног поретка. Епидемија производи околности у којима долази до престанка пређашњег институционалног организовања и обликовања индивидуалног понашања који трансформишу друштвену сферу у складу за захтевима нових социјалних и биолошких дискурса. Услед таквих околности, долази до промене друштвеног окружења, а болест постаје означитељ социјалних стратегија, односа према зараженима, арена прерасподеле друштвене моћи и средстава за одржавање живота. Идеја рада јесте указивање на начине социјалног реорганизовања прилагођеног друштвеним поремећајима изазваним епидемијом зомбија, истицање улоге болести приликом обликовања социјалних група и друштвених односа, са циљем разоткривања начина на које филмски наративи метафоризују учинковитост инфективних обољења.

Кључне речи: епидемија, апокалипса, зомби, вирус, друштвено окружењеReference

Avendano, Mauricio, Ichiro Kawachi & M. Maria Glymour. 2014. „Socioeconomic Status and Health”. In Social Epidemiology, eds. Lisa F. Berkman, Ichiro Kawachi & M. Maria Glymour, 17–62. New York: Oxford University Press.
Banić Grubišić, Ana. 2014. „Socijalne antiutopije u Anglosaksonskoj filmskoj produkciji od sredine XX veka”. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Battin, P. Margaret, Leslie P. Francis, Jay A. Jacobson & Charles B. Smith. 2009. The patient as victim and vector: Ethics and Infectious Disease. Oxford University Press.
Bishop, Kyle William. 2010. American Zombie Gothic: The Rise and Fall (and Rise) of the Walking Dead in Popular Culture. Jefferson: McFarland & Company.
Bishop, Kyle William. 2013. „Battling monsters and becoming monstrous: Human devolution in The Walking Dead”. In Monster Culture in the 21st Century: A Reader, eds. Marina Levina & Diem-My T. Bui, 73–85. New York, London: Bloomsbury.
Curtis, Claire. 2010. Postapocalyptic Fiction and the Social Contract: “We’ll Not Go Home Again”. Lanham: Lexington Books.
Doyle, Kelly Ann. 2015. „Zombification versus reification at the end of the world: Exploring the limits of the human via the posthuman zombie in contemporary horror film”. PhD Thesis. The College of graduate studies, The University of British Columbia.
Gonsalo, Horhe Fernandes. 2012. Filozofija zombija. Beograd: Geopoetika.
Hanson, Robin. 2008. „Catastrophe, social collapse, and human extinction”. In Global Catastrophic Risks, eds. Nick Bostrom & Milan M. Cirkovic, 363–377. New York: Oxford University Press Inc.
King, Geoff. 2005. „‘Just Like a Movie’?: 9/11 and Hollywood Spectacle”. In The Spectacle of the Real: From Hollywood to ‘Reality’ TV and Beyond, ed. Geoff King, 47–57. Bristol: Intellect Books.
Lizardi, Ryan. 2009. „The zombie media monster and its evolution as a sign and historical allegory”. MA Thesis. College of Communications, The Pennsylvania State University.
Mandić, Marina. 2016. „Sjedinjene Države ’Zombilenda’: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija”. Etnoantropološki problemi 11 (1) 413–434.
Mandić, Marina. 2018. „Rađanje živih mrtvaca: karakteristike i značaj Romerove vizije apokalipse”. Antropologija 18 (3): 173–190.
Mandić, Marina. 2019. „Između stvarnog i zamišljenog: infektivna oboljenja u kinematografiji na primeru filma Variola Vera”. Etnoantropološki problemi 14 (2): 487–505.
Oliver-Smith, Anthony. 1996. „Anthropological Research on Hazards and Disasters”. Annual Review of Anthropology 25: 303–328.
Pišev, Marko, Mladen Stajić & Bojan Žikić. 2020. „Indeks ’korona’: simbolička upotreba kovida-19 u javnom govoru Srbije”. Etnoantropološki problemi 15 (3): 845–877.
Servitje, Lorenzo. 2016. „Contagion and Anarchy: Matthew Arnold and the Disease of Modern Life”. In Endemic: Essays in Contagion Theory, eds. Kari Nixon & Lorenzo Servitje, 21–41. London: Palgrave Macmillan.
Singer, Merrill. 2015. The Anthropology of Infectious Disease. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
Smith, Kathy. 2005. „Reframing Fantasy: September 11 and the Global Audience”. In The Spectacle of the Real: From Hollywood to ‘Reality’ TV and Beyond, ed. Geoff King, 59–70. Bristol: Intellect Books.
Šec, Joahim. 2018. „Živeti s nemrtvima: društvene grupe u filmovima o invaziji zombija”. U Nemrtvi: teorije filma o zombijima, ur. Mihael First, Florijan Krautkremer & Serjoša Vimer, 51–76. Beograd: Filmski centar Srbije.
Tomašević, Milan. 2014. „Značenje razaranja: Određenje i kontekstualizacija filma katastrofe”. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII (1): 199–214.
Zimbardo, Zara. 2014. „It is Easier to Imagine the Zombie Apocalypse than to Imagine the End of Capitalism”. In Censored, eds. Andy Lee Roth & Mickey Huff, 269–294. New York: Seven Stories Press.
Žikić, Bojan. 2012. „Popularna kultura: nadkulturna komunikacija”. Etnoantropološki problemi 7 (2): 315–341.

Sources:
Resident Evil (Притајено зло). 2002. Red. Paul W.S. Anderson. Constantin Film, New Legacy, Davis-Films.
28 Days Later (28 дана касније). 2002. Red. Danny Boyle. DNA Films, British Film Council.
Land of the Dead (Земља мртвих). 2005. Red. George A. Romero. Universal Pictures, Atmosphere Entertainment MM.
Fido (Фајдо). 2006. Red. Andrew Currie. Lions Gate Films, Anagram Pictures, Astral Media.
Resident Evil: Extinction (Притајено зло: Истребљење). 2007. Red. Russell Mulcahy. Constantin Film.
28 Weeks Later (28 недеља касније). 2007. Red. Juan Carlos Fresnadillo. Fox Atomic, DNA Films, UK Film Council.
Zombieland (Земља зомбија). 2009. Red. Ruben Fleischer. Columbia Pictures.
The Returned (Повратници). 2013. Red. Manuel Carballo. Ramaco Media I, Castelao Pictures.
World War Z (Светски рат З). 2013. Red. Marc Forster. Paramount Pictures.
The Cured (Излечени). 2017. Red. David Freyne. Bac Films.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
MANDIĆ, Marina. Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 197–221, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1013>.
Датум приступа: 21 apr. 2024
Секција
Varia