Mandić, Marina. " Немртви нови свет: окружење апокалипсе и друштвени односи услед епидемије зомбија" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 1 (30 May 2022)