Шумови у комуникацији: „двострука обавезаност“ током епидемије ковида 19 у Србији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2103593S УДК 39:616.98(497.11) Оригинални научни рад

  • Mladen Stajić Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    mladen899@yahoo.com
  • Bojan Žikić Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    bzikic@f.bg.ac.rs
  • Marko Pišev Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет у Београду
    marko.pisev@f.bg.ac.rs

Сажетак
У овом раду ће кроз употребу концепта двоструке обавезаности, формулисаног од стране британског антрополога Грегорија Бејтсона (Gregory Bateson) и његових сарадника, бити разматрана контрадикторност порука и инструкција везаних за понашање у условима епидемиолошке опасности, саопштаваних од стране представника власти, лекара и Кризног штаба током трајања епидемије коронавируса у Србији, као и последице такве комуникацијске дисонанце по јавну перцепцију превентивних и рестриктивних мера. Концепт двоструке обавезаности, који подразумева комуникацију током које појединац или група са позиције ауторитета континуирано добија две или више порука које се међусобно искључују, при чему не постоји могућност повратне комуникације и разрешења контрадикције, применљив је на сваки вид културне комуникације у којој је важно, а отежано, исправно разлучити добијене информације. Током епидемије ковида 19 у Србији, јавне поруке о степену опасности коју вирус носи, заразности и смртности, о угроженим групама, могућности стицања колективног имунитета, ефикасним мерама превенције итд., често су биле праћене контрадикторним изјавама креатора јавних политика или њиховим поступцима, понашањем и невербалном комуникацијом који су били супротни од вербално саопштеног и препорученог. Како је комуникација током трајања епидемије била махом једносмерна, јер су информације саопштаване са позиција ауторитета, кроз медије и на конференцијама за штампу, које су у одређеном периоду биле обустављене, а без могућности разјашњења насталих дилема – колективно незадовољство прималаца порука, узроковано неразумевањем и контрадикцијама, често се испољавало кроз хумор, сатиру, одбијање послушности, протесте и сл. У овом раду ће бити размотрен начин на који двостука обавезаност може представљати вид контроле и пребацивања одговорности не само на индивидуалном или породичном плану, већ и на нивоу целог друштва. 

Кључне речи: двострука обавезаност, Грегори Бејтсон, теорија комуникације, епидемија, коронавирусReference

Bateson, Gregory, Don D. Jackson, Jay Haley & John Weakland. 1956. “Toward a Theory of Schizophrenia.” Behavioral Science 1 (4): 251–264.
Bateson, Gregory. 1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale, New Jersey, London: Jason Aronson Inc.
Best, Joel. 2020. “Middle-Range Future Claims: Constructing the Near-Future Consequences of COVID-19.” Symbolic Interaction 43 (3): 541–556.
Casero-Ripolles, Andreu. 2020. “Impact of Covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak.” El profesional de la información 29 (2): 1–11.
Chandler, Daniel. 2007. Semiotics: The Basics. London: Routledge.
Ennis-McMillan, Michael C. & Kristin Hedges. 2020. “Pandemic Perspectives: Responding to COVID-19.” Open Anthropology 8 (1). https://www.americananthro.org/StayInformed/OAArticleDetail.aspx?Item Number=25631
Gibney, Paul. 2006. “The Double Bind Theory: Still Crazy-Making After All These Years.” Psychotherapy in Australia 12 (3): 48–55.
Girard, Rene. 1979. Violence and the Sacred. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Hall, Stuart. 1980. “Encoding/decoding”. In Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972–79, ed. Centre for Contemporary Cultural Studies, 128–138. London: Hutchinson.
Hardy, Lisa J. 2020. “Connection, Contagion, and COVID-19.” Medical Anthropology 39 (8): 655–659.
Hellsten, Iina & Mika Renvall. 1997. “Inside or Outside of Politics? Metaphor and Paradox in Journalism”. Nordicom Review 2: 41–47.
Higgins, Rylan, Emily Martin & Maria D. Vesperi. 2020. “An Anthropology of the COVID-19 Pandemic. ” Anthropology Now 12 (1): 2–6.
Kirksey, Eben. 2020. “The Emergence of COVID-19: A Multispecies Story.” Anthropology Now 12(1): 11–16.
Mahmoud, Vanessa M. 1998. “The Double Binds of Racism.” In ReVisioning Family Therapy: Race. Culture and Gender in Clinical Practice, ed. Monica Mcgoldrick, 255–267. New York: Guilford Press.
Manderson, Lenore & Susan Levine. 2020. “COVID-19, Risk, Fear, and Fall-out.” Medical Anthropology 39 (5): 367-370.
Matthewman, Steve & Kate Huppatz. 2020. “A Sociology of Covid-19.” Journal of Sociology 56 (4): 675–683.
Moreno, Angeles, Cristina Fuentes-Lara & Cristina Navarro. 2020. “Covid-19 communication management in Spain: Exploring the effect of information- seeking behavior and message reception in public’s evaluation.” El profesional de la informacion 29 (4): 1–16.
Pišev, Marko, Bojan Žikić & Mladen Stajić. 2020. „Indeks ʻkoronaʼ: simbolička upotreba kovida-19 u javnom govoru Srbije.” Etnoantropološki problemi 15 (3): 845–877.
Sennott, Shannon Lydia. 2008. “The double bind theory and gender nonconforming identity development.” Master Thesis, Smith College, Massachusetts.
Shannon, Claude & Warren Weaver. 1949. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press.
Stajic, Mladen, Marko Pisev & Bojan Zikic. 2020. “The Truth is Always Out There.” Collecting COVID-19: A crowd-sourced digital ethnography of the COVID-19 Pandemic. https://anthrocovid.com/1-2/contributions-from- serbia/
Stajić, Mladen. 2014. „Uloga političkog proročanstva burskog ʻNostradamusaʼ u formiranju ideologije konzervativne desnice u Južnoj Africi.“ Etnoantropološki problemi 9 (4): 977–1006.
Stajić, Mladen. 2020. „Politička upotreba proročanstva u Indoneziji.“ Etnoantropološki problemi 15 (1): 269–311.
Wilden, Anthony. 1980. System and Structure: Essays in Communication and Exchange. New York:Tavistock Publications.
Žikić, Bojan, Mladen Stajić & Marko Pišev. 2020. „Nova društvena i kulturna normalnost i kovid-19 u Srbiji od februara do maja 2020. godine.“ Etnoantropološki problemi 15 (4): 949–978.
Објављено
24.01.2022.
Како цитирати
STAJIĆ, Mladen; ŽIKIĆ, Bojan; PIŠEV, Marko. Шумови у комуникацији: „двострука обавезаност“ током епидемије ковида 19 у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 3, p. 593–608, jan. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/992>.
Датум приступа: 16 aug. 2022