Амир Дурановић, Исламска заједница у југославенском социјализму

Сажетак

Амир Дурановић, Исламска заједница у југославенском социјализму


Сарајево: Удружење за модерну хисторију (УМХИС), 2021, 314 стр.


Данас, колико год се изнова тежило ка секуларном друштву, тешко је не уочити колико религија и вјерске заједнице имају утицаја на јавно мнијење, нарочито на нашим просторима гдје је „вјера вододијелница нација“. Након што се Османско царство повукло са ових простора, првенствено се односи на простор данашње Босне и Херцеговине, муслимани по први пут у хисторији постају дијелом доминантно кршћанске државе.

Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
BORIĆ, Alen. Амир Дурановић, Исламска заједница у југославенском социјализму. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 256–260, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/960>.
Датум приступа: 20 apr. 2024