Лада Стевановић, Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике

Сажетак
Лада Стевановић, Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике


Лозница: Карпос; Београд: Етнографски институт САНУ 2020, 137 стр.


Друга монографска студија Ладе Стевановић Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике, у методолошком и теоријском погледу припада Француској антрополошкој школи античких светова као и школи мишљења Светлане Слапшак која представља синкретизам критичке и феминистичке теорије, антропологије античких светова и антропологије рода. У књизи која по свом наслову упућује на један детаљан увид у савремене приступе изучавања aнтике, наилазимо на непрекидну дијалошку форму између антрополошких студија антике и савремених теоретских промишљања античког мита.
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
ORLOV VILIMONOVIĆ, Larisa. Лада Стевановић, Антика и ми(т): преиспитивање доминантних токова рецепције антике. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 245–247, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/958>.
Датум приступа: 20 apr. 2024