Ulice Nikšića kao odraz urbanog života i kulture

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101227R УДК 316.334.56:39(497.16) Прегледни рад

Сажетак
Rad se bavi istorijom, kulturom i urbanim duhom oslikanim kroz život ulice. Tema je posebno interesantna imajući u vidu da je ovaj grad vrlo značajan kulturni centar u crnogorskim okvirima, a da je njegova storija ispisivana najčešće na neformalan način na ulicama i u kafanama. Obuhvaćen je period od poznih godina XIX vijeka do kraja XX vijeka. Tekst predstavlja svojevrsnu sublimaciju izvjesnih karakteristika urbaniteta koje se tiču različitih aspekata života i djelovanja. Bavi se i vezama ulice i boemskog života ovoga grada, književnim inspiracijama, ličnostima heroja i oriđinala koji su sebe utkali u duh mjesta burne istorije i bogate kulture. Obrađena su i pojedina znamenja kao važne tačke i bitni simboli prošlosti Nikšića. Obilje citata i referenci prožima tekst kako istorijskim izvorima, tako i naučno-teorijskim radovima, koji bisocijativno stvaraju integralni pregled života ulice u ovom gradu. Rad pripada oblasti istraživanja urbane kulture i uključuje različite vrste izvora – od naučnih tekstova, preko književnih djela i zapisa putopisaca, do novinskih članaka.


Ključne riječi: ulica, grad, kultura, istorija, Nikšić
Reference

Bobić, Đorđe. 2019. Arhitektura u iznudi. Beograd: Arhipelag.
Bogdanović, Bogdan. 1958. Mali urbanizam. Sarajevo: Narodna prosvjeta.
Brajović, Saša. 2019. Lujo Davičo. Beograd: Clio.
Diklić, Aleksandar. 2014. Beograd večiti grad: sentimentalno putovanje kroz istori- ju. Beograd: Radio-televizija Srbije – TV produkcija Skordisk.
Đurović, Žarko. 2010. „Priča o nosaču sa gradskog trga“. U Nikšić pedesetih prir. Maksim Vujačić, 15–18. Nikšić: autor.
Krier, Rob. 2007. Gradski prostor u teoriji i praksi. Beograd: Građevinska knjiga. Maksimović, Milivoje. 1983. Bjekstvo iz nikšićkog zatvora. Nikšić: Centar za marksističko obrazovanje „Nikola Kovačević“.
Mamford, Luis. 2010. Kultura gradova. Novi Sad: Mediterran publishing.
Marković, Niko. 1987. „Razvitak revolucionarnog omladinskog pokreta i učešće omladine nikšićkog sreza u NOR-u i Revoluciji“. U Omladina nikšićkog sreza u NOR-ѕ i Revoluciji, prir. Niko Martinović, 123–180. Nikšić: Centar za marksističko obrazovanje „Nikola Kovačević“.
Milunović, Luka. 2017. Crnogorsko glumište: Od 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata. Cetinje – Podgorica: Matica crnogorska & Državni arhiv Crne Gore.
Minjević, Đorđe. 2008. Nikšić u sjećanjima. Nikšić: JU Stari grad Anderva. Mirkov, Anđelka. 2017. Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane
politike. Beograd: Čigoja štampa.
Radović, Ranko. 1979. Živi prostor. Beograd.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek – Knjižara krug.
Stojanović, Dubravka. 2008. Kaldrma i asfalt: Urbanizacija i evropeizacija Beo- grada 1890–1914. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju.
Stupar, Aleksandra. 2016. Grad: forme i procesi. Beograd: Orion art.
Šakotić, Veljko. 1970. Kulturno-prosvjetna društva starog Nikšića. Nikšić: Zajednica kulturnih ustanova.
Šakotić, Veljko. 1996. Nikšić u knjaževini (kraljevini) Crnoj Gori. Nikšić: Centar za informativnu djelatnost.
Van Han, Alban & Oskar Šlipe. 2008. Put u Crnu Goru. Podgorica: CID.
Vitelo, Rozana & Markus Vilkoks. 2015. „Brendiranje destinacija i urbani leksikon: London, Njujork i Barselona“. U Destinacija kao brend, prir. Najdžel Morgan, Anet Pričard & Robert Prajd, 355–372. Beograd: Clio.
Vujačić, Maksim. 2004. Stare nikšićke kafane i hoteli. Nikšić: autor.

Sources
B. K. 1961. „Od plana do realizacije“. Nikšićke novine, 13. mart.
B. K. 1961. „Pobunjene vertikale grada“. Nikšićke novine, 20. mart.
„Bijele dijagonale“. 1961. Nikšićke novine, 27. novembar.
Bošković, Slobo. 1991. Pomračenje. Nikšić – Beograd: Univerzitetska riječ – IPO Prosveta.
Čolović, Gojko. 1961. „Ulice i stranputice“. Nikšićke novine, 11. septembar. Kavaja, Marko. 1998. „Nikšić na početku ovog vijeka“. Nikšićke novine, 5. maj. Koprivica, Božo. 2018. San ulice. Bijelo Polje: Ratkovićeve večeri poezije. Kovač, Mirko. 2001. Najlepše pripovetke Mirka Kovača. Beograd: Prosveta. Mahfuz, Nagib. 2013. Deca naše ulice. Beograd: Službeni glasnik.
Majer, Dragan. Vjetar vremena. Nikšić: autor.
Nikolić, Vito. 2010. „Ulica Novaka Ramova“. U Nikšić pedesetih, prir. Maksim Vujačić. Nikšić: autor.
Nikolić, Vito. 2010. U Nikšić pedesetih, prir. Maksim Vujačić. Nikšić: autor.
Nikolić, Vito. 1998. „Šta se izgradilo u Nikšiću 1961“. Nikšićke novine, 5. maj.
Ognjenović, Vida. 2009. Otrovno mleko maslačka. Beograd: Arhipelag.
Perović, Žarko. 1961. „Likvidacija zloglasnog Franja Košaka.“ Nikšićke novine, 6. novembar.
Radonjić, Milena. 2018. „Ulica koja čeka svog Kafku.“ Komuna: Časopis za lo- kalnu samoupravu i njegovanje kulturne baštine Crne Gore, septembar.
Rovčanin, Mira. 2018. „Han od Anderbe“. Komuna: Časopis za lokalnu samou- pravu i njegovanje kulturne baštine Crne Gore, septembar.
Šakotić, Veljko. 1961. „Podvig Luja Daviča“. Nikšićke novine, 16. oktobar. Tomaš, Marko. 2016. Regata papirnih brodova. Beograd: Lom.
Tomaš, Marko. 2018. Trideset deveti maj. Beograd: Lom.
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
RAKOJEVIĆ, Luka. Ulice Nikšića kao odraz urbanog života i kulture. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 227–238, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/956>.
Датум приступа: 14 june 2024