Никад недељом: феминистичко преиспитивање доминантне епистемологије и филозофске традиције

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2101173S УДК 141.72:39:791 Оригинални научни рад

Сажетак
Овај рад ће кроз интерпретацију филма Никад недељом (1960) Жила Дасена отворити важна епистемолошка питања из феминистичке перспективе. Радња филма смештена је у савремену Грчку, а главни протагонисти су проститутка Илија и амерички туриста Хомер који је истовремено разочаран Грчком у коју је дошао, као и женом у коју се заљубљује. Његова неспособност да разуме људе и ситуације у којима се нашао, као и покушај да Илији пружи образовање намећући јој сопствене вредности и идеје о античкој Грчкој, разоткривају шовинизам и културни колонијализам, отварајући питања кључна за феминистичке и друге критичке епистемологије, а то су: ко производи знање, за кога и како знању критички прићи. Најзад, кроз интерпретацију Илијиног односа према знању, осврнућу се и на феминистичко схватање отеловљеног феминистичког субјекта. Поред тога, позабавићу се хегемоним односом Запада према античкој грчкој прошлости.


Кључне речи: доминантна епистемологија, критичко мишљење, феминистичко знање, Никад недељом
Reference

Balibar, Étienne. 2016. “Further Reflections on Exile: War and Translation”. In Conflicting Humanities, eds. Rosi Braidotti & Paul Gilroy, 211–227. Lon- don, Oxford – New York – New Delhi – Sydney: Bloomsbury Academic.
Braidotti, Rosi. 1994. Nomadic Subject: Embodiment and Sexual Difference in Con- temporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press.
Cixous, Hélène. 1976. “The Laugh of Medusa”. Transl. Keith Cohen & Paula Co- hen. Signs: Journal of Women in Culture and Society 1 (4): 875–893.
Detienne, Marcel. 2007. The Greeks and Us. Trans. Janet Lloyd. Cambridge – Malden: Polity Press.
Dillon, Matthew. 2002. Girls and Women in Classical Greek Religion. London – New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
Đurić, Dubravka. 2006. Poezija teorija rod: moderne i postmoderne američke pesnikinje. Beograd: Orion Art.
Grosz, Elizabeth. 2005. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Blooming- ton and Indianapolis: Indiana University Press.
Havelock, Mitchell Christine. 1995. The Aphrodite of Knidos and Her Successors: A Historical Review of the Female Nude in Greek Art. University of Mich- igan Press.
Lange, Lynda. 2003. “Woman is not a Rational Animal: On Aristotle’s Biology of Reproduction”. In Discovering Reality, eds. Sandra Harding & Merrill B. Hintikka, 1–15. Boston – London: Kluwer Academic Publishers.
Milutinović Bojanić, Sanja. 2019. “On the Eternal Present”. In Disrupting Histo- ricity, Reclaiming the Future, eds. Silvana Carotenuto, Francesca Maria Gabrielli & Renata Jambrešić Kirin Napoli, 15–30. Zagreb: Unior Press & IEF.
Parker, Robert. 1983. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxford: Caldernon Press.
Said, Wadie Edward. 1997. Covering Islam: How the Media and the Experts De- termine How We See the Rest of the World. New York: Vintage Books.
Slapšak, Svetlana. 2006. “Theorizing Women's Mobility in the Balkans”. In Gender and Identity, eds. Jelisaveta Blagojević, Katarina Kolozova & Svetlana Salpšak, 445–463. Beograd – New York: ATHENA, Regional Network for Gender/Womenʼs Studies.
Stevanović, Lada. 2009. Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in Greek Funerary Rites. Beograd: Etnografski institut SANU.
Stevanović, Lada. 2020. „Istorijska antropologija žena na Balkanu: metodologija i škola Svetlane Slapšak”. U Naučnice u društvu, ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić & Miroslava Lukić Krstanović, 163–170. Beograd: Etnografski institut SANU.
Објављено
28.05.2021.
Како цитирати
STEVANOVIĆ, Lada. Никад недељом: феминистичко преиспитивање доминантне епистемологије и филозофске традиције. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 173–185, may 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/953>.
Датум приступа: 22 july 2024