Пољаница и Клисура, Грделица, Доња Власина, књ. 37; Дубочица, књ. 41. Насеља, порекло становништва, обичаји.

Сажетак

Пољаница и Клисура, Грделица, Доња Власина. Насеља, порекло становништва, обичаји. Београд 2018, књ. 37, стр. 758;
Дубочица. Насеља, порекло становништва, обичаји. Београд, 2019, књ. 41, стр. 972.
Едиција Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји. Службени гласник – САНУ, приредио Борисав Челиковић.


У оквиру едиције Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји (суиздаваштво Службеног гласника и Српске академије наука и уметности) објављене су, између осталог, књига 37: Пољаница и Клисура, Грделица, Доња Власина и књига 41: Дубочица, које се односе на предеоне целине у ширем залеђу Лесковца. Избор радова и у овим књигама праћен је опсежним поговорима приређивача целе едиције, историчара Борисава Челиковића, који је изложио детаљан преглед истраживања сваке од обрађених предеоних целина, уз подробне животне и радне биографије аутора радова обједињених у књизи.

Објављено
20.01.2021.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. Пољаница и Клисура, Грделица, Доња Власина, књ. 37; Дубочица, књ. 41. Насеља, порекло становништва, обичаји.. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 786–790, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/941>.
Датум приступа: 29 may 2024