О односу културе и закона у Републици Србији. Поводом књиге Култура и закони. О актерима управљања и културном наслеђу

Сажетак

О односу културе и закона у Републици Србији. Поводом књиге Култура и закони. О актерима управљања и културном наслеђу
Ауторке Маша Вукановић и Ана Стојановић. Београд: Завод за проучавање културног развитка.


У оквиру своје редовне издавачке активности, Завод за проучавање културног развитка je 2018. године објавио књигу Култура и закони. О актерима управљања и културном наслеђу. Реч је о коауторској монографији др Маше Вукановић и др Ане Стојановић, запослених у овој београдској установи културе. Ауторке Вукaновић и Стојановић у њој на језгровит начин представљају резултате својих континуираних истраживања, обављених у склопу различитих пројеката који се односе на истраживање међусобног односа правног система (права) и културе у Републици Србији, од окончања Другог светског рата до данашњих дана. У њој су садржани одговори на бројна питања која се тичу утицаја законодавства на ресор културе, културних политика (на локалном нивоу), те културног наслеђа у српском друштву, које се у посматраном периоду налази у перманентном процесу друштвене промене.

Reference

Cottorell, R. 2001. “Law as constitutive.ˮ In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, eds. Neil J. Smelser & Paul B. Baltes, 8497–8500. Amsterdam – New York: Elsevier.
Gessner, V. 2001. “Law as an Instrument of Social Change.ˮ In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, eds. Neil J. Smelser & Paul B. Baltes, 8492–8496. Amsterdam – New York: Elsevier.
Mazey, Naomi. 2001. “Law as Culture.ˮ The Yale Journal of Law & Humanities 13: 35– 67.
Merryman, John Henry. 1977. “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline & Revival of the Lawand Development Movement.ˮ The American Journal of Comparative Law 25 (3): 457–491.
Pavković, Nikola. F. 2014. Studije i ogledi iz pravne etnologije. Beograd: Srpski geneološki centar.
Tylor, Edward. 1871. Primitive Culture. Vol. 1. London: John Murray.
Riles, Annelise. 1999. “Models and documents: Artefacts of International Legal Knowledge”. International and Comparative Law Quarterly 48: 805–825.
Vukanović, Maša & Ana Stojanović. 2018. Kultura i zakoni. O akterima upravljanja i kulturnom nasleđu. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
Објављено
20.01.2021.
Како цитирати
KREL, Aleksandar. О односу културе и закона у Републици Србији. Поводом књиге Култура и закони. О актерима управљања и културном наслеђу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 3, p. 773–778, jan. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/938>.
Датум приступа: 26 may 2024