Копаоник, Жупа, Расина, Трстеничка Морава: насеља, порекло становништва, обичаји

Сажетак

Појава едиције „Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји“ 2010. године, означила је обнову интересовања за студије настале радом генерација етнолога, географа и историчара, према иницијалној замисли коју је утемељио Јован Цвијић са својим сарадницима. Према почетној концепцији, едицијa „Корени“ објављује студије које су већ штампане у „Српском етнографском зборнику“, али овога пута заједно са другим релевантним прилозима у вези са предеоном целином која се обрађује, насталим у последњих неколико деценија. Свака књига из едиције „Корени“ садржи низ прилога (фотографије, цртежи, карте), као и „Поговор“ уредника Борисава Челиковића, у коме је наведена најважнија литература која говори о простору који се обрађује. У питању је темељан и критички преглед етнолошких, арехолошких, историјских, антропогеографских и географских радова у вези са изабраном територијом, као и са личностима, догађајима и процесима са тог подручја, који се редовно илуструје фотографијама истакнутих истраживача, историјских споменика и материјалног културног наслеђа.

Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
TIMOTIJEVIĆ, Miloš. Копаоник, Жупа, Расина, Трстеничка Морава: насеља, порекло становништва, обичаји. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 503–505, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/914>.
Датум приступа: 28 feb. 2024