Цртеж и антропологија

Сажетак

Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон, уредник Љиљана Гавриловић
Етнографски институт САНУ, Београд 2019.
Обимна збирка цртежа и акварела академске сликарке Олге Бенсон, сачувана у Етнографском институту САНУ, стара скоро седамдесет година, јавности је до сада била готово у потпуности непозната. Изложба Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон, приређена у Галерији науке и технике САНУ (23. децембар 2019 – 23. јануар 2020), као и монографија под истим називом, пружају нијансиран увид у животни пут и богат стваралачки опус уметнице, који је био чврсто повезан са етнографском теренском праксом. Изложба и монографија говоре о раду сликарке на пољу етнографије, контекстуализујући време у којем је она стварала, те разматрајући значај цртежа у етнологији и начине на које он отвара „могућности причања много слојевитијих и прецизније обликованих прича о стварности којом се свакодневно бавимо, него што то можемо да постигнемо само текстом и фотографијом“, како објашњава Љиљана Гавриловић, уредница монографије и ауторка једног од текстова.

Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
STEVIĆ, Jelena. Цртеж и антропологија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 500–503, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/913>.
Датум приступа: 28 feb. 2024