Криминализовано гостопримство: случај Велике Кладуше

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002397L УДК 314.15(497.11) Оригинални научни рад

  • Uršula Lipovec Čebron Одељење за етнологију и културну антропологију, Факултет Уметности, Универзитет у Љубљани
    Ursula.CebronLipovec@ff.uni-lj.si
  • Eva Fekonja Одељење за етнологију и културну антропологију, Факултет Уметности, Универзитет у Љубљани
    evafekonja@gmail.com
  • Tina Ivnik Одељење за етнологију и културну антропологију, Факултет Уметности, Универзитет у Љубљани
    tina.ivnik@ff.uni-lj.si

Сажетак

У раду се истражује како се мењају дискурси гостопримства према мигрантима/избеглицама у Великој Кладуши, граду у Босни и Херцеговини који се налази у близини хрватске границе. Од 2018. године, овај град се суочава са присуством великог броја људи у покрету, што доводи до развоја вишеслојне напетости између спонтаног гостопримства домаћег становништва и све репресивније политике Европске уније, као и рестриктивних локалних мера које криминализују не само мигранте/избеглице, већ и све облике солидарности са њима. У уводном делу рада анализира се концепт гостопримства на основу постојећих концепата изложених у различитим антрополошким изворима, као и у савременим истраживањима миграција и гостопримства. У даљем тексту истражујемо динамику која настаје тамо где долази до пресецања гостопримства са јавним и приватним сферама. Наш теренски материјал из Велике Кладуше показује да су ставови локалног становништва према мигрантима/избеглицама под утицајем мешања ауторитета (полиције, инспектора, итд.) у област гостопримства и указује на трансформацију локалних гостољубивих пракси према мигрантима/избеглицама, коју ми дефинишемо као прелазак од отвореног на криминализовано гостопримство. У оваквим промењеним околностима, поједини грађани Велике Кладуше реагују на криминализовано гостопримство прихватајући га, други преговарају о томе, док се неки отворено супротстављају.
Кључне речи: мигранти, избеглице, криминализација гостопримства, Босна и Херцеговина, антропологија

Reference

Andresson, Ruben. 2014. Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Oakland: University of California Press.
Berg, Mette Louise & Elena Fiddian-Qasmiyeh, eds. 2018. Hospitality and Hostility Towards Migrants: Global Perspectives. Migration and Society 1(1). New York, Oxford: Berghahn.
Beznec, Barbara, Marc Speer & Marta Stojić Mitrović. 2016. Governing the Balkan Route. Macedonia, Serbia and European Border Regime. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.
Bjelica, Maja. 2018. “Filozofsko-antropološka študija možnosti etike gostoljubja: Dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnost.” PhD dissertation. Koper: Faculty for Humanities, University of Primorska.
Božič, Kristina. 2016. “Militarizacija mej in ilegalizacija ljudi: Dobičkonosni napad na človečno in demokratično družbo.” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 264: 236–247.
Bužinković, Emina & Marijana Hameršak, eds. 2018. Formation and Disintegration of the Balkan Refugee Corridor: Camps, Routes and Borders in Croatian Context. Zagreb, München: Institute of Ethnology and Folklore Research, Centre for Peace Studies & FPZ – CEDIM.
Candea, Matei. 2012. “Derrida en corse? Hospitality as Scale-Free Abstraction.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 18: 34–48.
Candea, Matei & Giovanni Da Col. 2012. “The Return to Hospitality.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 18: 1–19.
Carpi, Estella & Hatice Pinar Şenoğuz. 2018. “Refugee Hospitality in Lebanon and Turkey: On making ‘The Other’.” International migration 57 (2): 126–142.
Derrida, Jacques. 1999. Adieu To Emmanuel Levinas. Stanford: Stanford University Press.
Derrida, Jacques. 2000a. Of Hospitality: Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to Respond. Stanford: Stanford University Press Books.
Derrida, Jacques. 2000b. “Hostipitality.” Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 5 (3): 3–18.
Derrida, Jacques. 2002. “Hostipitality.” In Acts of Religion, ed. G. Anidjar, 356–420. London – New York: Routledge.
Derrida, Jacques. 2005. The Politics of Friendship. London, New York: Verso.
Doupona Horvat, Marjeta, Jef Verschueren & Igor Ž. Žagar. 1998. Pragmatika legitimizacije: Retorika begunske politike v Sloveniji. Ljubljana: Open Society Institute.
Evans-Pritchard, Edward Evan. 1940. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press.
Fekete, Liz. 2017. “Introduction”. In Humanitarianism: The Unacceptable Face of Solidarity 1–5. London: The Institute of Race Relations.
Flynn, Michael. 2013. “The Hidden Costs of Human Rights: The Case of Immigration Detention.” Global Detention Project Working Paper 7. Geneva: Graduate Institute’s Programme for the Study of Global Migration. https://www.refworld.org/docid/545b41570.html (Accessed December 20, 2019).
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Germann Molz, Jennie & Sarah Gibson. 2007. “Introduction: Mobilizing and Mooring Hospitality.” In Mobilizing hospitality: The Ethics of Social Relations in a Mobile World, eds. Jennie Germann Molz & Sarah Gibson, 1–26. Hampshire, Burlington: Ashgate.
Gibson, Sarah. 2007. “‘Abusing Our Hospitality’: Inhospitableness and the Politics of Deterrence.” In Mobilizing Hospitality: The Ethics of Social Relations in a Mobile World, eds. Jennie Germann Molz & Sarah Gibson, 159–174. Hampshire – Burlington: Ashgate.
Harney, de Maria Nicholas. 2017. “The Ritualisation of Hospitality: Comparative Notes at the Frontiers of Migration.” In Frontiers, Migrations, Anchorings / Frontières, migrations, ancrages / Frontiere, migrazioni, ancoraggi, ed. Melania Nucifora & Paolo Militello. Catania: University of Catania.
Herzfeld, George. 1987. “As in Your Own House: Hospitality, Ethnography and the Stereotype of Mediterranean Society.” In Honor and Shame and the Unity
of the Mediterranean, ed. David D. Gilmore, 75–89. Washington, American Anthropological Association.
Jalušič, Vlasta. 2001. “Ksenofobija ali samozaščita? O vzpostavljanju nove slovenske državljanske identitete.” In Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 01, ed. Brankica Petković, 13– 43. Ljubljana: Mirovni inštitut.
Jalušič, Vlasta. 2019. “Criminalizing “Pro-Immigrant” Iniciative: Reducing the Space of Human Action.” Dve domovini 49: 105–123.
Jelnikar, Ana. 2015. “Hospitality in Colonial India: Ancient Legacy, Modern Tool of Resistance.” Annales 25 (2): 285–294.
Kralj, Ana. 2008. “Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji.” Dve domovini 27: 169–190.
Križišnik Bukić, Vera. 2017. “Kmečko uporništvo kot fenomen komunističnih družb in Cazinska buna leta 1950.” In Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju
predmoderne – zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije, ed. Sašo Jerše, 223–236. Ljubljana: Slovenska matica, Posavski muzej Brežice & Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
Kurnik, Andrej. 2019. “Migracija onkraj pravnega diskurza: Politična subjektiviteta migracije in skupki mobilnosti.” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in
novo antropologijo 47 (278): 9–28.
Lashley, Conrad, Paul Lynch & Alison Morrison, eds. 2007. Hospitality: A Social Lens. Amsterdam: Elsevier.
Lashley, Conrad, ed. 2017. The Routledge Handbook of Hospitality Studies. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Lentin, Alana & Juliane Karakayali. 2016. “Bringing Race Back in: Racism in ‘Post-Racial’ Times.” Movements: Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 2 (1): 141–151.
Lipovec Čebron, Uršula. 2002. V zoni prebežništva: Antropološke raziskave prebežnikov v Sloveniji. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.
Lunaček, Sarah. 2019. “Posledice eksternalizacije politike migracij Evropske unije v Agadezu (Niger).” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 47 (278): 56–81.
Mauss, Marcel. 1954 [1925]. The Gift: Forms and functions of exchange in archaic societies. London: Cohen & West.
Malinowski, Bronisław. 1992 [1922]. Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New
Guinea. London: Routledge.
Meh, Ela. 2016. “Evropska migracijska politika in ustvarjanje kategorije ‘migrant’ v Srbiji.” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 264 (44): 267–290.
Nation, Craig R. 2016. The History of the War in the Balkans. Perennial Press.
Pajnik, Mojca, Petra Lesjak-Tušek & Marta Gregorčič. 2001. Prebežniki, kdo ste? Ljubljana: Mirovni inštitut.
Pavić, Lana. 2016. “Hospitality as a Virtue of the Place.” Poligrafi 83/84 (21): 27– 45.
Pitt-Rivers, Julian. 2012 [1977]. “The Law Of Hospitality.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (1): 501–517.
Rivière, Peter. 2000. “Indians and Cowboys: Two Field Experiences.” In Anthropologists in Wider World, ed. Paul Dresch, Wendy James & David Parkin, 27–44. Oxford: Berghahn.
Porić, Nevzet, Nedžad Grabus, Amra Halilović Đurković, Ela Porić, Špendi Fidani et al. 2015. Tako je govoril poslanec Mohamed, a. s. [Izbor hadisov]. Ljubljana: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes.
Rosello, Mireille. 2001. Postcolonial Hospitality: The Immigrant as Guest. Stanford: Stanford University Press.
Rosello, Mireille. 2013. “Conviviality and Pilgrimage: Hospitality as Interruptive Practice.” In The Conditions of Hospitality: Ethics, Politics, and Aesthetics on the Threshold of the Possible, ed. Thomas Claviez, 127–144. New York: Fordham University Press.
Rozakou, Katerina. 2012. “The Biopolitics of Hospitality in Greece: Humanitarianism and the Management of Refugees.” American Ethnologist 39 (3): 562–577.
Shryock, Andrew. 2012. “Breaking Hospitality Apart: Bad Hosts, Bad Guests, and the Problem of Sovereignty.” Journal of the Royal Anthropological Institute 18 (1): 20–33.
Smith, Valene L. & Maryann Brent, eds. 2001. Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. New York: Cognizant Communications Corporation.
Stasch, Rupert. 2009. Society of Others: Kinship and Mourning in a West Papuan Place. Berkeley: University of California Press.
Stojić Mitrović, Marta & Ela Meh. 2015. “The Reproduction of Borders and the Contagiousness of Illegalisation: A Case of Belgrade Youth Hostel.” Glasnik Etnografskog Instituta SANU 63 (3): 623–639.
Tazzioli, Martina. 2018. “Crimes of Solidarity: Migration and Containment through Rescue.” Radical Philosophy 2 (1): 4–10.
Urbańska, Joanna. 2019. “Negotiating Marginality.” Unpublished essay. Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.
Vidović, Tea. 2016. “Refugee Transit through Croatia”. Paper presented at the conference Camp, Train Station, Border – Microstudies of Refugees in Contemporary
Croatia, Zagreb, June 14–15.
Webber, Frances. 2017. “The Legal Framework: When Law and Morality Collide.” In Humanitarianism: The Unacceptable Face of Solidarity, 7–21. London: The Institute of Race Relations.

Sources
Amnesty International. 2019. “Pushed to the Edge. Violence and Abuse against Refugees and Migrants along the Balkans Route.”
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF (Accessed December 6, 2019)
Al Jazeera. 2019. “Bihać: 30.000 eura kazni zbog pružanja ilegalnog smještaja migrantima.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPWRA-Nu_zc (Accessed July 22, 2019)
Are You Syrious. 2018. “AYS Special from Bosnia – The Unique Solidarity of Velika Kladuša.” https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-frombosnia-
the-unique-solidarity-of-velika-kladu%C5%A1a-a34ed8140357 (Accessed December 6, 2019).
Are You Syrious. 2019. “AYS Special from Bosnia: Killing Solidarity in Velika Kladuša.” https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-bosniakilling-
solidarity-in-velika-kladu%C5%A1a-be9045b1dfec (Accessed December 6, 2019).
Border Violence Monitoring Network. 2019. “Illegal Push-backs and Border Violence Reports, Balkan Region October 2019.”
https://www.borderviolence.eu/wpcontent/uploads/October_Report_2019_.pdf (Accessed December 6, 2019).
Border Violence Monitoring Network. 2020. “Press release: Court find Slovenian State Guilty of Chain Pushback to Bosnia-Herzegovina.”
https://www.borderviolence.eu/press-release-court-find-slovenian-stateguilty-of-chain-pushback-to-bosnia-herzegovina/ (Accessed July 22, 2020).
Davy, Jones. 2019. “In the Early Hours of Friday, 22nd November 2019, a Large-Scale Police Eviction Took Place in Šid, Serbia.” Facebook, November 25,
2019. https://www.facebook.com/watch/?v=973792239674633 (Accessed December 19, 2019).
European Commission. 2020. “Bosnia and Herzegovina.” https://ec.europa.eu/echo/where/europe/bosnia-and-herzegovina_en (Accessed June 30, 2020).
Frontex. 2019. “Budget 2019.” https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Budget/Budget_2019.pdf. (Accessed December 16, 2019).
Gadzo, Mersiha. 2018. “‘Solidarity, Understanding, Humanity’ Welcome Refugees in Bosnia.” Aljazeera, July 7, 2017
https://www.aljazeera.com/news/europe/2018/10/understanding-humanityrefugees-bosnia-181004100937794.html (Accessed December 18, 2019).
Hvalc, Luka & Gašper Andrinek. 2017. “Vsi naši Agrokomerci: Reportaža iz Velike Kladuše.” MMC RTV. https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vsi-nasiagrokomerci/
433121 (Accessed December 12, 2019).
Info Kolpa. 2019. “Poročilo o nezakonitih kolektivnih izgonih na slovensko-hrvaški meji.” Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 47 (278): 81–114.
Krajina.ba. 2019. “Izbjeglice u Velikoj Kladuši: Godinu dana kasnije.” Krajina.ba, February 16, 2019. https://www.krajina.ba/izbjeglice-u-velikoj-kladusigodinu-
dana-kasnije/ (Accessed December 20, 2019).
Leslie, Chris. 2018. In Photos: Migrants Finding Refuge in Sarajevo. https://theferret.scot/finding-refuge-sarajevo-migrants-surviving-bosniascapital/
(Accessed December 19, 2019).
No Name Kitchen. 2019. “No Name Kitchen is Forced to Stop Working in Velika Kladuša.” Facebook, January 18, 2019.
https://www.facebook.com/NoNameKitchenBelgrade/posts/656667311398223 (Accessed December 6, 2019).
24UR. 2018. “Tudi sam sem bil med vojno begunec, 44 mesecev sem živel po tujih hišah.” 24ur.com, November, 11. 2018.
https://www.24ur.com/novice/fokus/tudi-oni-so-od-nekoga-otroci-nemorem-vsem-pomagati-a-me-zanje-boli-dusa.html (Accessed December 18, 2019).
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
LIPOVEC ČEBRON, Uršula; FEKONJA, Eva; IVNIK, Tina. Криминализовано гостопримство: случај Велике Кладуше. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 397–418, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/904>.
Датум приступа: 28 feb. 2024