Родни јаз у области математике у академским и истраживачким институцијама: студија малог обима

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002277G УДК 001-055:305:51 Оригинални научни рад

Сажетак

Проблем недовољне заступљености жена у поређењу са мушкарцима у области математике огледа се нарочито у малом броју математичарки на водећим позицијама у истраживачким институцијама и на универзитетима у целом свету. Студије показују да се учешће жена у области математике у академским и истраживачким институцијама прогресивно смањује како се пењу хијерархијском лествицом на академском и професионалном нивоу. У истраживању смо примениле интегративни приступ који је укључивао прикупљање података путем интервјуа са једанаест математичарки различитог животног доба из Европе, Северне Америке и Аустралије, као и њихову анализу. Нарочито смо биле заинтересоване да видимо које стратегије су учеснице у нашем истраживању примениле како би превазишле родну неравноправност у пољу математике. Наша студија указује на факторе који могу да објасне решеност учесница да се баве математиком упркос институционалним и друштвено-културним препрекама са којима су се суочавале.
Кључне речи: родна равноправност, родни јаз, математичарке

Reference

Blackburn, Heidi. 2017. “The Status of Women in STEM in Higher Education: A Review of the Literature 2007–2017.” Science & Technology Libraries 36 (3): 235−273. DOI:10.1080/0194262X.2017.1371658.
Ceci, Stephen J., Wendy M. Williams & Susan M. Barnett. 2009. “Womenʼs underrepresentation in science: Sociocultural and biological considerations.”
Psychological Bulletin 135: 218−261.
Ceci, Stephen J., Donna K. Ginther, Shulamit Kahn & Wendy M. Williams. 2014. “Women in academic science. A changing landscape.” Psychological Science
15 (3): 75−141. DOI: 10.1177/1529100614541236.
Charlesworth, Tessa E. S. & Mahzarin R. Banaji. 2019. “Gender in Science, Technology, Engineering, and Mathematics: Issues, Causes, Solutions.” The
Journal of neuroscience: the official journal of the Society for Neuroscience. 39 (37): 7228−7243. DOI:10.1523/JNEUROSCI.0475-18.2019.
European Women in Mathematics. 2018. “Statistics gathered by European Women in Mathematics and the Women in Mathematics Committee of the European
Mathematical Society.” https://www.europeanwomeninmaths.org/wpcontent/uploads/2018/07/womeninmathineurope.pdf (Accessed July 7, 2020).
Fennema, Elizabeth. 1977. “Influences of Selected Cognitive, Affective and Educational Variables on Sex-related Differences in Mathematics Learning and
Studying.” In Women and Mathematics: Research Perspectives for Change - NIE Papers in Education and Work, eds. Lynn H. Fox, Elizabeth Fennema
& Julia Sherman, 79−135. Washington D.C.: United States Department of Health, Education and Welfare.
Halpern, Diane, Camilla P. Benbow, David C. Geary, Ruben C. Gur, Janet Hyde Shibley & Morton Ann Gernsbacher. 2007. “The Science of Sex Differences
in Science and Mathematics.” Psychological Science in the Public Interest: a Journal of the American Psychological Society 8 (1): 1−51.
Hyde, Janet S. 2014. “Gender similarities and differences.” Annual Review of Psychology 65: 373–398. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115057.
London Mathematical Society. 2013. Advancing women in mathematics: Good practice in UK university departments. https://www.lms.ac.uk/sites/
lms.ac.uk/files/LMS-BTL-17Report_0.pdf (Accessed July 7, 2020).
Markov, Slobodanka. 2006. “Gender Inequalities within the Academic Elite.” Gender Studies 5: 254−268.
Marx, David M. & Jasmin S. Roman. 2002. “Female role models: Protecting Women’s Math Test Performance.” Personality and Social Psychology Bulletin 28: 1183−1193.
Mendick, Heather. 2005. “Mathematical Stories: Why Do More Boys than Girls Choose to Study Mathematics at AS-Level in England?” British Journal of
Sociology of Education 26 (2): 235−251.
Popović, Dragana. 2005. “Nauka, rod i moć: slučaj Srbija.” Genero 4–5: 123−135.
Sandberg, John. F. & Sandra L. Hofferth. 2001. “Changes in Children’s Time with Parents: United States, 1981−1997.” Demography 38: 423−436.
Schaffer, Karl. 2017. “The Daughters of Hypatia: Dancing the Stories of Women in Mathematics.” In Women in Mathematics Celebrating the Centennial of the
Mathematical Association of America, eds. Janet L. Beery, Sarah J. Greenwald, Jacqueline A. Jensen-Vallin & Maura B. Mast, 375−396. Cham Switzerland: Springer.
Schildkamp-Kündiger, Erika, ed. 1982. Mathematics Education Information Report: An International Review of Gender and Mathematics. Columbus, Ohio: Mathematics and Environmental Education Clearinghouse − The Center for Science and Mathematics Education The Ohio State University.
Schoon, Ingrid. 2015. “Explaining Persisting Gender Inequalities in Aspirations and Attainment: An Integrative Developmental Approach.” International Journal
of Gender, Science and Technology 7 (2): 151−165. http://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/article/view/401
(Accessed July 7, 2020).
Sherman Julia & Elizabeth Fennema. 1977. “The Study of Mathematics by High school Girls and Boys: Related Variables.” American Educational Research Journal 14: 159−168.
Solomon, Ivette, Darinka Radovic & Laura Black. 2015. “ʻI can actually be very feminine hereʼ: contradiction and hybridity in becoming a female mathematician.”
Educational Studies in Mathematics 91 (1): 1−21. DOI:10.1007/s10649-015-9649-4.
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
GAVRANOV, Senka; IZGARJAN, Aleksandra; MARKOV, Slobodanka. Родни јаз у области математике у академским и истраживачким институцијама: студија малог обима. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 277–293, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/897>.
Датум приступа: 28 feb. 2024