Научни рад и род: синхронe и дијахронe перспективe

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2002255P УДК 001-055:305

Сажетак

Родни односи имају много аспеката, а њихово истраживање открива да патријархат има мноштво лица. Увелико превазилазећи просторне и временске границе традицијских друштава, за која се често, мада нетачно, везује, он се, некад очигледно, некад прикривено, преображава и уклапа у различите идеологије и друштвене системе. Овај темат, који је посвећен научном раду из аспекта рода такође нам открива неке видове тог проблема.

Reference

Blagojević, Marina. 1991. Žene izvan kruga: profesija i porodica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja.
Ćeriman, Jelena, Irena Fiket & Krisztina Rácz, ur. 2018. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju.
European Commission. 2004. Waste of talents: turning private struggles into a public issue. Women and science in the ENWISE countries.
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/enwisereport_en.pdf
Popović, Dragana. 2012. Žene u nauci: od Arhimeda do Ajnštajna: osvajanje osvojenog. Beograd: Službeni glasnik.
Rosić Ilić, Tatjana. 2020. „Moć, umrežavanje i prakse otpora rodnom režimu u polјu naučnoistraživačkog rada.“ U Konferencija Naučnice u društvu: Saopštenja, ur. Miroslava Lukić Krstanović, Lada Stevanović & Mladena Prelić. Beograd: Etnografski institut SANU (u štampi).
UIS UNESCO http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-inscience-2019-en.pdf (pristupljeno 15. maja 2020).
Објављено
30.09.2020.
Како цитирати
PRELIĆ, Mladena; TOMAŠEVIĆ, Milan. Научни рад и род: синхронe и дијахронe перспективe. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 2, p. 255–259, sep. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/895>.
Датум приступа: 28 feb. 2024