Бојана Богдановић. Антропологија града: политичко конструисање простора

Сажетак

Бојана Богдановић. Антропологија града: политичко конструисање простора
Посебна издања књ. 91. Етнографски институт САНУ, Београд 2019.


Монографија др Бојане Богдановић Антропологија града – политичко конструисање простора, објављена је прошле године у оквиру издавачке делатности Етнографског института САНУ. Ова књига представља резултат ауторкиног интересовања за процесе (пре)обликовања симболичких јавних простора градова у контексту политичких дискурса и базирана је на налазима из докторске дисертације одбрањене 2011. године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, под менторством проф. др Весне Вучинић Нешковић. У фокусу истраживања налази се Титово Ужице – град који је у периоду након Другог светског рата, захваљујући и новој симболичкој структури јавног простора, добио посебно место на симболичкој мапи федеративне Југославије. Подаци на којима се заснива дискусија о процесу симболичке (ре)конструкције јавног простора наведеног града у периоду 1958–1961. године, у оквиру идеолошких постулата доминантне социјалистичке политичке структуре, добијени су проучавањем писаних и визуелних извора и истраживања јавности у Ужицу.

Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
RADOVIĆ, Srđan. Бојана Богдановић. Антропологија града: политичко конструисање простора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 237–239, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/866>.
Датум приступа: 16 oct. 2021