Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника

Сажетак

Етнографски институт САНУ
и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника

Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
ŽAKULA (SERBIA), Sonja; TOMAŠEVIĆ (SERBIA), Milan. Етнографски институт САНУ и ‘Ноћ истраживача’ – трогодишња хроника. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 239-241, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/86>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Научна критика и полемика