Научно-истраживачки рад у народу и на (градском) терену: етнологија града у Етнографском институту и Србији у социјалистичком периоду

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2001053R УДК 001.89:316.334.56:39"1945/1991" Прегледни рад

Сажетак

У овом раду се дискутује о питањима градске проблематике и етнолошких истраживања у градовима у периоду од завршетка Другог светског рата до деведесетих година прошлог века у Србији. Разматра се са којих је теоријских и методолошких поставки приступано истраживањима тзв. урбаних тема, који су сегменти културе и живота у градовима били интересантни етнолозима у социјалистичко доба, и у којим градским срединама су вршена теренска истраживања. Текст се првенствено бави начинима етнолошког испитивања у градским срединама у Етнографском институту САНУ у
социјалистичком периоду, при чему ови увиди могу бити релевантни и за тумачења ширих парадигматских и тематских промена у етнологији/антропологији у Србији. Извори на које се анализа ослања су објављени и необјављени, из документације и архива Етнографског института.
Кључне речи: етнологија и антропологија, урбана антропологија, етнолошка истраживања у градским срединама, Етнографски институт САНУ, Србија, социјалистички период

Reference

Antonijević, Dragoslav. 1969. „Etnološka strukturiranost stihijskih naselja današnje imigracije Titovog Užica.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 11–15 (1962–1966): 77–96.
Bandić, Dušan. 1983. „Projekt ʻSavremeni mitovi i rituali stanovništva Beogradaʼ.“ U Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov, ur. J. Bogataj i M. Terseglav, 510–513. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
Barjaktarović, Mirko. 1957. „Arilje (prilog proučavanju varoši u Srbiji).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 313–324.
Barjaktarović, Mirko. 1957a. „Guča (prilog proučavanju naših varošica).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 301–312.
Barjaktarović, Mirko. 1974. „Lokalne migracije u pravcu Titovog Užica na primeru nekoliko novih preduzeća.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 22 (1973): 151–160.
Bogdanović, Bojana. 2019. Antropologija grada: političko konstruisanje prostora. Beograd: Etnografski institut SANU.
Bošković, Aleksandar & Chris Hann, eds. 2013. The Anthropological Field in the Margins of Europe: 1945–1991. Zurich-Berlin: LIT Verlag.
Divac, Zorica, ur. 2002. Običaji životnog ciklusa u gradskoj sredini. Beograd: Etnografski institut SANU.
Đapović, Lasta. 1995. „Problemi ispitivanja kulture stanovanja u gradu.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 44: 159–167.
Gulin Zrnić, Valentina. 2009. Kvartovska spika. Značenje grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu. Zagreb: Jesenski i Turk.
Jovanović, Milka. 1984. „Stalno praćenje promena u narodnoj kulturi – preobražaj prigradskih naselja (Etnografski institut SANU 1976–1980).“ U Zbornik radova Etnografskog instituta knj. 14–16, ur. P. Vlahović, 11–15. Beograd: Etnografski institut SANU.
Kojić, Branislav. 1970. Varošice u Srbiji XIX veka. Beograd: Građevinska knjiga.
Kostić, Cvetko. 1957. „Postanak i razvitak ‘čaršije’.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 4–6 (1955–1957): 123–150.
Kostić, Cvetko. 1962. Bor i okolina: sociološka ispitivanja. Beograd: Savremena škola.
Kostić, Cvetko. 1969. Sociologija sela. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.
Kostić, Cvetko. 1982. Grad i vreme: osnovi sociologije grada. Beograd: Vuk Karadžić.
Kovačević, Ivan, ur. 2007. „Tema broja: Savremene urbane legende.“ Etnoantropološki problemi 2: 11–102.
Kovačević, Ivan. 2010. Antropologija između scijentizma i disolucije. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Kovačević, Ivan. 2015. Istorija srpske antropologije. Beograd: Filozofski fakultet – Odeljenje za etnologiju i antropologiju – Studio Dosije.
Krasnići, Mark. 1960. „Suva Reka.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 8 (1959): 81–104.
Kremenšek, Slavko. 1965. „Kulturna podoba železničarskega naselja na robu Ljubljane pred prvo vojno.“ Etnološki pregled 6–7: 81–88.
Kremenšek, Slavko. 1970. Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Kumar, Željko. 1952. „Mladenovac – antropogeografska ispitivanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SAN I (1–2): 61–90.
Kumar, Željko. 1957. „Stara Pazova – Antropogeografska ispitivanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SAN II–III (1953–1954): 147–186.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2012. “Ethnology of Socialism: New and Old Paradigms of Institute of Ethnography SASA.ˮ Ethnologia Slovaca Et Slavica 35: 7–20.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2018. „Naučne politike i istraživački entiteti u istorijskoj autorefleksiji: Etnografski institut SANU.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66(1): 11–32.
Lukić Krstanović, Miroslava & Mladena Prelić. 2016. „Jovan Cvijić, antropogeografska škola i naučne politike Etnografskog instituta SANU u periodu 1947–1990.“ U Jovan Cvijić i srpska etnologija i antropologija, ur. M. Matić, M. Prelić i M. Pišev, 149–184. Beograd: Etnografski muzej, Etnografski institut SANU i Filozofski fakultet.
Mihailescu, Vintila, Ilia Iliev & Slobodan Naumović, eds. 2008. Studying Peoples in the People's Democracies II. Munster: LIT Verlag.
Mušović, Ejup. 1985. Tutin i okolina. Beograd: Etnografski institut SANU.
Naumović, Slobodan. 2008. “Dangerous Liaisons and Never-Еnding Stories: The Politics of Serbian Ethnology and Anthropology in the Interesting Times of Yugoslav Socialism.ˮ In Studying Peoples in the Peopleʼs Democracies II, eds. V. Mihailescu, I. Iliev & S. Naumović, 211–260. Berlin: LIT Verlag.
Nikolić, Desanka. 1995. „ʻČaršija’ – počeci urbanizacije u Srbiji u XIX veku.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 44: 85–92.
Nikolić, Desanka. 1997. „Terenska istraživanja.“ U Spomenica Etnografskog instituta 1947–1997, ur. N. Pantelić, 31–40. Beograd: Etnografski institut SANU.
Pavlović, Mirjana, ur. 2018. „Istorijske retrospektive etnologije i antropologije.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66(1): 7–116.
Petrović, Petar Ž. 1957. „Raška – antropogeografska i etnološka monografija varošice.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 213–256.
Petrović, Petar Ž. 1984. Raška – Antropogeografska proučavanja I. Beograd: Etnografski institut SANU.
Prato, Giuliana B. & Italo Pardo. 2013. „Urban anthropology.“ Urbanities 3(2): 80–110.
Prica, Ines. 2004. „Etnologija postocijalizma i prije ili: Dvanaest godina nakon ʼEtnologije socijalizma i poslijeʼ.“ Etnološka tribina 27–28/34–35: 9–22.
Radotić, Nada S. 1952. „Osijek – položaj i teritorijalni razvitak.“ Glasnik Etnografskog instituta SAN I (1–2): 107–133.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radović, Srđan. 2017. „Urbana istraživanja u etnologiji i antropologiji u Srbiji – od ‘udaljenog pogleda’ do ‘subdiscipline’.“ Etnoantropološki problemi n. s. 12(2): 583–601.
Stojančević, Vidosava. 1975. „Babušnica – nova varošica u jugoistočnoj Srbiji.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 23 (1974): 67–94.
Trifunoski, Jovan. 1957. „Bujanovac – Antropogeografska ispitivanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 325–336.
Trifunoski, Jovan. 1957a. „Varošica Kruševo.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 4–6 (1955–1957): 185–202.
Urošević, Atanasije. 1951. „Priština – Antropogeografska ispitivanja.“ U Zbornik radova XIV, ur. Vojislav Radovanović, 1–36. Beograd: Etnografski institut.
Urošević, Atanasije. 1957. „Kosovska Mitrovica (Antropogeografska ispitivanja).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 187–212.
Urošević, Atanasije. 1957a. „Lipljan – Antropogeografska ispitivanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 2–3 (1953–1954): 337–348.
Vlahović, Breda. 1992. „Savremena i buduća istraživanja arhitekture i kulture stanovanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 41: 173–178.
Vlahović, Breda. 1997. „Istraživači i službenici (1947–1997).“ U Spomenica Etnografskog instituta 1947–1997, ur. N. Pantelić, 55–65. Beograd: Etnografski institut SANU.
Vlahović, Petar ur. 1984. Zbornik radova Etnografskog instituta knj. 14–16. Beograd: Etnografski institut SANU.
Vučinić, Vesna. 1994. „Dubrovački Stradun kao korzo i njegova socijalna segmentacija.“ Zbornik Filozofskog fakulteta, serija A: Istorijske nauke 18:423–442.
Vučinić, Vesna. 1995. „Antropologija u ‘divljimʼ naseljima: pogled na Staro Sajmište u Beogradu.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 44: 168–184.
Vučinić, Vesna. 1999. Prostorno ponašanje u Dubrovniku. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Zečević, Darinka. 1952. „Blace – Antropogeografska ispitivanja.“ Glasnik Etnografskog instituta SAN I (1–2): 91–106.
Zečević, Darinka. 1960. „Neke antropogeografske karakteristike socijalističkog preobražaja sela Železnik u gradsko naselje.“ U Zbornik radova knj. 68(3), ur. Dušan Nedeljković, 19–30. Beograd: Etnografski institut.
Објављено
30.05.2020.
Како цитирати
RADOVIĆ, Srđan. Научно-истраживачки рад у народу и на (градском) терену: етнологија града у Етнографском институту и Србији у социјалистичком периоду. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 53–73, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/856>.
Датум приступа: 16 oct. 2021